logo Sykehusinnkjøp

Konferanse

Helseforetakenes anbudsseminar onkologi 2022

Seminaret arrangeres 7. og 8. september på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.

Passert
7.
september
2022
2 dager
 1. 07. sep. 2022, 11:30 - 17:30
 2. 08. sep. 2022, 08:30 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 07. sep. 2022, 11:30 - 17:30
 2. 08. sep. 2022, 08:30 - 15:00

Type arrangement

Konferanse

Frist for påmelding: 21. aug. 2022, 02:00

Påmelding

Meld deg på her

Program 

Møteleder: Oddbjørn Straume

Onsdag 7. september

Kl 11.30 Registrering og lunsj

Kl 12.30 Velkommen 

Sesjon 1 – Internasjonale perspektiver 

 • Do innovative medicines against cancer always have a real added value? What can/should we do better when allowing drugs on the market. Mattias Neyt, Health Economist, PhD, Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE)
 • Faster access to evidence based treatments. Volker Vervölgyi, MSc, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), Germany 

Kl 14.15 Pause 

Kl 14.35 Sesjon 2 – Status fra klinikken

 • Lunge. Odd Terje Brustugun, Avdelingsoverlege, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
 • Gynekologisk kreft.  Line Bjørge, Seksjonsoverlege, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen HF
 • Pasientsikkerhet via digital oppfølging.Ellinor Haukland, Avdelingsoverlege, Nordlandssykehuset Bodø HF

Kl 16.05 Pause

Kl 16.25 –  sesjon 2 fortsetter

 • Artikkel: Slik kan man få tilgang til legemidler uten vedtak i Beslutningsforum. Odd Terje Brustugun, Avdelingsoverlege, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
 • Krig mot lungekreft - en pasient og pårørendeperspektiv. Lars Søraas 

Kl 17.30 Avslutning

Kl 18.30 Middag

Torsdag 8. september

Kl 08.30 Velkommen

Sesjon 3 – Persontilpasset medisin

 • Oppdrag om persontilpasset medisin i RHFene. Gunn Fredriksen, Seniorrådgiver, Helse Midt-Norge RHF
 • Oppdrag om implementering av testing i RHFene – status. Hege Russnes, Overlege, Oslo Universitetssykehus HF og Daniel Heinrich, Overlege, Sykehuset i Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF  

Kl 10.00 Pause og utsjekk

Kl 10.30 INSIGHT

 • Eline Aas, Professor, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Innføring av legemidler i Sverige med vekt på persontilpasset medisin. Sofie Alverlind, Cand.pharm., NT-rådet Sverige
 • Persontilpasset medisin: Debatt

Sesjon 4 – Anbudsresultater og nye avtaler

 • Gjennomgang av anbudsresultater uten priser. LIS Onkologi spesialistgruppe


Kl 13.00 Lunsj

Kl 14.00

 • Gjennomgang av anbudsresultater med priser. LIS Onkologi spesialistgruppe
 • Besparelsespotensiale i kommende anbefalinger. Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler 

Kl 15.00 Avslutning

Målgruppe for seminaret         

Ledere, medisinskfaglig ansvarlig i avdelinger, leger og helsepersonell fra onkologiske avdelinger, legemiddel komitéer, LIS-kontakter, fagdirektører og andre representanter fra helseforetak med interesse for fagområdet og private spesialister med regionale avtaler.

Pasientorganisasjon kan melde på to deltagere.

Leverandører kan melde på to deltakere.

Det er begrenset antall plasser, og ansatte i helseforetak vil bli prioritert.

Deltakeravgift:

 • 1 dag:              1.500 kr
 • 2 dager:          3.000 kr

HF og RHF ansatte betaler ikke, dekkes av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Betingelser

 • Påmeldingen er bindende.
 • Det er ingen deltakeravgift for LIS kontakter og ansatte i RHF/HF.
 • Du vil motta en bekreftelse kort tid etter at du trykker på «Send»
 • Hvis seminaret er fullbooket, vil du bli kontaktet.
 • Hvis du ikke melder deg av innen fristen og/eller ikke møter på seminaret vil du bli belastet: Seminaravgift og evt. overnatting, dette gjelder også HF/RHF ansatte.