logo

Markedsdialog om sikker og effektiv ambulansetjeneste for en grønn fremtid

Sykehusinnkjøp HF og Helgelandssykehuset HF inviterer til markedsdialog for sikker og effektiv båtambulansetjeneste for en grønn fremtid.

24.
mai
2022
  1. 24. mai 2022, 12:00 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 24. mai 2022, 12:00 - 15:30

Hvor

Sykehusinnkjøp HF og Helgelandssykehuset HF inviterer til markedsdialog 24. mai i Sandnessjøen for utvikling av fremtidens ambulansebåt som har reduserte utslipp, god sikkerhet ved pasientforflytninger, og mulighet for å gjennomføre avansert digital avstandskonsultasjon i helsetjenesten.

Påmelding

Om arrangementet 

Helgelandssykehuset HF inviterer til markedsdialog for sikker og effektiv båtambulansetjeneste for en grønn fremtid.

Det er behov for båtambulanse som har reduserte utslipp, god sikkerhet ved pasientforflytninger og mulighet for å gjennomføre avansert digital avstandskonsultasjon i helsetjenesten.

Hensikten med markedsdialogen er å presentere behovene til Helgelandssykehuset HF for markedet, samt innhente kunnskap og innsikt til å kunne jobbe videre med behovet.

Markedsdialogen vil bli gjennomført i Sandnessjøen tirsdag 24.mai 2022. Endelig program og sted vil publiseres ca. 30.april 2022.

Velkommen!