logo Sykehusinnkjøp

Møte

Pipeline 18. oktober 2022

Leverandører inviteres til å presentere nye legemidler.

Passert
18.
oktober
2022
  1. 18. okt. 2022

Tid og sted

Når

  1. 18. okt. 2022

Type arrangement

Møte

Sykehusinnkjøp overtok i 2021 ansvaret for gjennomføringen av pipelinemøter hvor leverandører inviteres til å presentere legemidler de venter å markedsføre i Norge i løpet av de neste to til tre årene. Sammen med Sykehusinnkjøp inviteres Legemiddelverket til å stille med både regulatorisk og helseøkonomisk representasjon.

For detaljer om møtene se her.

Påmelding

Påmelding sendes til pipeline@sykehusinnkjop.no. 

Følgende tidspunkt er tilgjengelige denne dagen: 

  • kl. 09.00-10.00
  • kl. 10.30-11.30
  • kl. 12.30-13.30
  • kl. 14.00-15.00