logo

Møte

Pipelinemøte 20. september 2022

Leverandører inviteres til å presentere nye legemidler.

20.
september
2022
  1. 20. sep. 2022

Tid og sted

Når

  1. 20. sep. 2022

Type arrangement

Møte

Sykehusinnkjøp overtok i 2021 ansvaret for gjennomføringen av pipelinemøter hvor leverandører inviteres til å presentere legemidler de venter å markedsføre i Norge i løpet av de neste to til tre årene. Sammen med Sykehusinnkjøp inviteres Legemiddelverket til å stille med både regulatorisk og helseøkonomisk representasjon.

For detaljer om møtene se her.

Påmelding

Alle møtetidspunktene denne dagen er nå fullbooket.

Ta kontakt på e-post pipeline@sykehusinnkjop.no for  mer informasjon.