logo

Poolingsett

Avtalens varighet: 4+1+1 år. Maksimal total avatelperiode er 6 år regnet fra endt prøveperiode. Årsaken til forlenget avtaleperiode er langvarig/tidkrevende utprøving pga begrenset tilgang på råmateriale.

Avtalen gjelder for bestilling av blodpose poolingsett for trombocytter med oppbevaringspose og tilkobling for buffycoat

Terumo BCT Europe N
Kontaktperson: Henrik Løwenstein​
+47 95 87 53 55
henrik.lowenstein@terumobct.com

Blodpose poolingsett for trombocytter med oppbevaringspose og tilkobling for buffycoat

prosjektleder

 

avtaleforvalter


Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Sist oppdatert 25.06.2021