logo

Branntetting HNT

Avtalen gjelder fra 1. april 2019 til 31.mars 2023. 

Avtalen omfatter branntetting for Byggherrens eiendomsmasse og eventuelt innleid areal, hovedsakelig plassert i Levanger og Namsos.

FIRESAFE AS
avtalenummer 200627
Kontraktsansvarlig: Ben Jimmy Langmo
Tlf: 90 14 92 27
E-post: ben.jimmy.langmo@firesafe.no

Branntetting, inkludert materiell, for å dekke behov i forbindelse med drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen.

prosjektleder

Bestillinger foretas av Helse-Nord Trøndelag ved eiendomsavdelingen. Alle bestillinger skal være skriftlige. Ved akutte tiltak, kan bestillingen skje muntlig, men dokumenteres skriftlig i løpet av 24 timer.

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)

Sist oppdatert 29.12.2022