logo

Forstøverutstyr

Avtalen gjelder fra 20. juni 2019 til 19. juni 2023. Avtalen er forlenget til 31. desember 2023

Avtalen omfatter kjøp av forstøverprodukter.

MEDIPLAST AS / avtalenummer 200733
Kontaktperson: Marit Vee Akselsen
Tlf: 32881100 - Marit.Vee.Akselsen@mediplast.com

Det er inngått avtale med én leverandør og følgende produkter er på avtalen:

  • Aeorsolmaske flergangs m/vinkelstykke baby 0år 
  • Aeorsolmaske flergangs m/vinkelstykke baby 0-1år 
  • Aeorsolmaske flergangs m/vinkelstykke barn 1-3år 
  • Aeorsolmaske flergangs m/vinkelstykke barn 3år+
  • Forstøvervinkel baby til aerosolmaske flergangs 
  • Forstøverbeger flergang for mindre partikler
  • Forstøverbeger flergang standard m/filterholdertilkopling 
  • Filterholder flergangs til forstøverbeger flergangs std
  • Antibiotikafilter til flergangs filterholder

prosjektleder

prosjektleder
avtaleforvalter

Avtalen som er inngått er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Avrop foregår i iht kontrakt. 

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Sist oppdatert 04.11.2022