logo

Oksygenmasker

Avtalen gjelder fra 20. juni 2019 til 19. juni 2023. Avtale forlenget til 31. desember 2023.

Avtalen gjelder kjøp av oksygenmasker.

Følgende leverandør er valgt: 

KARO PHARMA SVERIGE AB / avtalenummer 200728
Kontaktperson: Hadi Ghane 
0046 08 4443820 - info@karopharma.se

Det er inngått avtale med én leverandør og følgende produkter er på avtalen:

  • Oksymaske åpen 20-90% o2-kap m/slange barn 
  • Oksymaske åpen 20-90% o2-kap m/slange småbarn 
  • Oksymaske åpen 20-90% o2-kap m/slange voksn M 
  • Oksymaske åpen 20-90% o2-kap m/slange voksn L

prosjektleder

prosjektleder
avtaleforvalter

Avtalen som er inngått er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Avrop foregår i iht kontrakt.

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)

Sist oppdatert 19.01.2023