logo Sykehusinnkjøp

Sterile hansker

Avtalen gjelder fra 1. mars 2020 til 1. mars 2022. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 1. mars 2024.

Avtalen gjelder kjøp av standard operasjonshansker og operasjonshansker.

Mediplast AS - 200892
Kontraktsansvarlig: Marit Vee Akselsen
Tlf.: 911 61 846
Epost: marit.vee.akselsen@mediplast.com

Mediq Norge AS – 200894
Kontraktsansvarlig: Janke Eriksen
Tlf.: 977 14 474
Epost: janke.eriksen@mediq.com

Mölnlycke Health Care AS - 200893
Kontraktsansvarlig: Per Simonsen
Tlf.: 22 70 69 70
Epost: per.simonsen@molnlycke.com

Følgende delområder er på avtale (leverandør/avtalenummer):

 1. Standard operasjonshanske, lateksfri – Mediq /200894
 2. Standard operasjonshanske, lateks - Mediq / 200894
 3. Operasjonshanske, indikerende og ytterhanske, lateksfri - Mölnlycke / 200893
 4. Operasjonshanske, indikerende og ytterhanske, lateks -  Mölnlycke / 200893
 5. Operasjonshanske, mikro, lateksfri - Mölnlycke / 200893
 6. Operasjonshanske, mikro, lateks - Mediplast / 200892

prosjektleder
avtaleforvalter

  En leverandør per delområde. Avrop foregår iht kontrakt.

  Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

  Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

  Logg inn (Reklamasjonsportalen)
  Sist oppdatert 23.01.2024