logo

Urologiske produkter

Avtalen gjelder fra 01.05.2023 til 30.04.2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen inntil 2 ganger.

Rammeavtalen omfatter kjøp av urologiske produkter for helseforetakene i Helse Nord. Det er første gang det er inngått regional rammeavtale for området i Helse Nord. 

Delkontrakt 1 Urologiske JJ-stenter - Boston Scientific AS

Delkontrakt 2 Urologiske J-stenter (diversjonsstenter) - Boston Scientific AS

Delkontrakt 3 Stenfangere til urologi - Olympus Norge AS

Delkontrakt 4 Aksesshylser for ureter - Olympus Norge AS

Delkontrakt 5 Blokkeballonger for ureter - Olympus Norge AS

Delkontrakt 6 Okkulasjonsballonger for PCN - Boston Scientific AS

Delkontrakt 7 Blokkeballonger for PCN - Olympus Norge AS

Delkontrakt 8 Guidewire til urologi - Boston Scientific AS

Delkontrakt 9 Biopsistenger for ureterorenoskopi, engangs - Boston Scientific AS

Delkontrakt 10 Suprapubiske kateter - B. Braun Medical AS

Delkontrakt 11 Ureterkateter - Boston Scientific AS

Bestilling:
Rammeavtale inngått med en leverandør pr. delkontrakt. Bestillinger gjennomføres gjennom helseforetakenes bestillings- og logistikksystem, Clockwork, opp mot vinnende leverandør iht. helseforetakenes ordinære avropsbestemmelser. Avdelingene i foretakene finner produktene via Clockwork eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling.

Levering:
Det skal være mulig for levering 1-2 ganger pr. uke eller senest en uke etter bestilling.

 

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

DD. MÅNED ÅÅÅÅ
[ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

DD. MÅNED ÅÅÅÅ
[ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

Boston Scientific Nordic AB 
Kontaktperson: Gitte Hove​
Telefon: +46 733 76 80 39​​
E-post: tendernordic@bsci.com

Kontaktperson: Ted Kristensen
Telefon: 99 63 00 30
E-post: tedkevin.kristensen@bsci.com
 
 
Olympus AS - Avtalenummer 23165109
Kontaktperson: Andreas Berg Jensen
​Telefon: 469 50 530
E-post: andreas.jensen@olympus.com

Kontaktperson: Thomas Berthelsen
​Telefon:90 69 06 30
E-post: thomas.berthelsen@olympus.com
 
B. Braun Medical AS
E-post: avtaleforvaltning.no@bbraun.no

Kontaktperson: Erlend Lie
Telefon: 92 83 45 91
E-post:erlend.lie@bbraun.com 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson: Eva Johnsen
 
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson: Ola Ruus
 
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson: Trond Amundsen
 
Kontaktperson: Øyvind Grongstad
E-post: oyvin.grongstad@finnmarkssykehuset.no​
 
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus

Avtaleforvaltning divisjon nord

avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 28.04.2023