logo Sykehusinnkjøp

Båtberedskap i Vågsfjordområdet, UNN HF Tromsø

Avtalen gjelder fra 1. mars 2021 til 28. februar 2024, med mulighet for forlengelse i ett år.

Denne avtale er inngått mellom UNN HF v/ Akutt medisinsk klinikk og Redningsselskapet (RS) som omfatter leveransen av Akutt medisinsk Beredskapstjeneste ifm akutt- og hasteoppdrag i områder uten veifast kommunikasjon for UNN HF.​​

Område ”Harstad området-Vågsfjord-Meløyvær m/øyer”. Redningsskøytene inngår i helsetjenestens akuttmedisinske beredskap i vid forstand, og anses som en tilleggsressurs til hovedambulanse ressurser ​lokalt.​​

Redningsselskapet (RS) 
Kontaktperson: Harald Lone
Telefon: 47994709
Epost: harald.lone@rs.no​​​

Tjenesten er en supplerende akutt medisinsk beredskap og omfatter akutt- og hastetransport av ambulansepersonell og pasienter når den lokale primærresursen for pasienter ikke kan benyttes.​​​​​

Fordi fartøyene ikke anses som ambulansebåter blir det i hvert enkelt tilfelle vurdert om kompetent personell og andre medisinske ressurser må følge fartøyet på oppdraget, for å tilfredsstille kravet om forsvarlig helsetjeneste. Ambulansepersonell tar i tillegg med nødvendig utstyr. Når Redningsskøyta skal utføre selve pasienttransporten vil konkret forsvarlighetsvurdering bli foretatt i det enkelte tilfelle.

Oppdragsvolumet er statistisk sett svært begrenset og i størrelsesorden ca. 10 stk/år. Oppdragsgiver anslår at et enkeltoppdrag der båttransport benyttes gjennomsnittlig vil ta ca. 3 timer å gjennomføre.​​​

Universitetssykehuset Nord-Norge HF​

Kontaktperson: Per-Øivind Sørgård, avdelingsleder
Epost: ambulanse@unn.no​​

Driftsavtale fås ved henvendelse til Sykehusinnkjøp HF v/ avtaleforvaltning divisjon nord​
avtalefor​valtning.dn@sykehusinnkjop.no​
​​

Alle oppdrag rekvireres etter faglig vurdering av AMK eller ut ifra de behov, som til en hver tid kan oppstå, og fra hvilke fartøy som er nærmest i området.​

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
Logg inn (innkjøpsportalen)

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
Logg inn (leverandørstatistikk)


Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.
Sist oppdatert 28.05.2024