logo

Gastrostomiprodukter

Ny nasjonal avtale for alle helseforetakene i Norge fra 15.juni 2023.

Sist oppdatert 27.12.2022