logo Sykehusinnkjøp

Håndverkertjenester - FIN HF

Avtalen gjelder fra 01.03.2020 og er prolongert fram til 28.02.2024. Herunder er enkelte delkontrakter fra ulik signeringsdato, og forlenges i henhold til den enkelte kontrakt.

Avtalen gjelder håndverkertjenester for vedlikeholds- og ombyggingsarbeid på foretakets institusjoner i Alta, Hammerfest, Kirkenes og Tana.

Det er inngått avtale med én leverandør for hvert tjenesteområde. 


Elektrikertjenester                                                Maling- og beleggtjenester

X5 ELEKTRO AS                                                        BRØDRENE EK AS
Kontaktperson: Dag Erik Eliassen                        Kontaktperson: John Ingar Ek Boine
Telefon: 784 44 413                                                Telefon: 904 19 140
Epost: Dag.erik@x5 elektro.no                             Epost: john@brek.no

Rørleggertjenester                                                Ventilasjon- og blikkenslagertjenester

Comfort Alta AS                                                      GK Inneklima AS
Kontaktperson: Ruben Åsheim                            Kontaktperson: Airin Hansen
Telefon: 784 40 707                                               Telefon: 414 77 551
Epost: ruben@comfortalta.no                             Epost: airin.hansen@gk.no

 

Tømrertjenester

Alta Bygg AS
Kontaktperson: Ulf Inge Arnesen
Telefon: 906 34 590
Epost: ulfinge@altabygg.no


Elektrikertjenester                                            

Gagama Elektro AS                                             
Kontaktperson: Svein Arne Eriksen                 
Telefon: 951 27 711                                           
Epost: sae@gagama.no                                     


Rørleggertjenester                                            

RØRLEGGER BERNTSEN AS                               
Kontaktperson: Trond A. Berntsen                  
Telefon: 993 34 000                                            
Epost: firma@berntsenvvs.no                           

Tømrertjenester
Hammerfest Entreprenør AS
Kontaktperson: Torry Holmgren
Telefon: 909 26 090
Epost: th@haen.no


Elektrikertjenester                                           Maling- og beleggtjenester
KIMEK AS                                                               FISKEBECK HANDVERK AS
Kontaktperson: Erlend Iversen                          Kontaktperson: Fred Fiskebeck
Telefon: 997 96 435                                             Telefon: 901 62 112
Epost: post@kimek.com                                     Epost: fred@fiskebeck.no

Rørleggertjenester                                           Ventilasjon og blikkenslager
T SEYFFARTH EFTF AS                                         NORDVENT AS
Kontaktperson: Kjell Alexandersen                  Kontaktperson: Thor Morten Bråteng
Telefon: 958 16 445                                            Telefon: 913 81 267
Epost: kjell@tse.as                                              Epost: thor@nordvent.no

Tømrertjenester
Varja Entreprenør AS
Kontaktperson: Tommy Bjørklund
Telefon: 926 31 542
Epost: tb@varja.no

Elektrikertjenester                                           Tømrertjenester
HAUGSNES ELEKTRO AS                                     BLIKK & BYGG AS
Kontaktperson: Tor Inge Haugsnes                  Kontaktperson: Per Eirik Anthi
Telefon: 958 05 230                                             Telefon: 95423136
Epost: tih@haugsnes-elektro.no                       Epost: post@blikkbygg.no

Rørleggertjenester                                           Ventilasjon og blikkenslager
BEND OG BØY AS                                                NORDVENT AS

Kontaktperson: Christoffer Hansen                 Kontaktperson: Thor Morten Bråteng
Telefon: 974 84 612                                            Telefon: 91381267
Epost:ch@bbc.as                                                 Epost: thor@nordvent.no

Finnmarkssykehuset HF

Kontaktperson: Ståle Linnes, service, drift og eiendom
E-post: Stale.Linnes@finnmarkssykehuset.no​

Kontaktperson: Trond Amundsen

Kontaktperson: Øyvin Grongstad
E-post: oyvin.grongstad@finnmarkssykehuset.no​

  Bestillinger skal skje skriftlig pr. e-post til leverandør av Finnmarkssykehuset HF.
  I tilknytning til arbeidene vil det også normalt inngå materiell som trengs under utførelsen av arbeidet. Unntak vil gjelde i de tilfellene Finnmarkssykehuset HF selv eller i egen regi skaffer varer/materiell til arbeidet, for eksempel varer/materiell fra eget lager.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)


  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 29.12.2023