logo Sykehusinnkjøp

Juridiske tjenester for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Avtalen gjelder fra 17. februar 2020, og er prolongert frem til 16. februar 2024.

​Rammeavtalen gjelder generell juridisk bistand for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS:
Kontaktperson: Anders Thue
Telefon: 909 33069
Epost: ant@svw.no

 • Juridisk rådgivning, både i enkeltspørsmål og større utredningsarbeid. 
 • Kvalitetssikring. 
 • Bistand i eventuelle klage- og/eller tvistesaker, herunder forhandlinger og prosedyre. 
 • Kurs, konferanser, seminarer og lignende. 
 • Tett samarbeid mellom foretaket og leverandøren ved behov. 
 • Bistand og støtte i compliancearbeid. 
Med spesiell vekt på følgende juridiske rettsområder: 
A) Entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold og generell kontraktsrett 
B) Offentlige anskaffelser 
C) Arbeidsrett og pensjonsrett 
D) Helserett 
E) Immaterialrett og rettsforhold knyttet til forskning og innovasjon (herunder spørsmål knyttet til kommersialisering, rettigheter og nasjonale og internasjonale avtaler om forskningssamarbeid) 
F) Personvernrett og informasjonssikkerhet 
G) Selskapsrett (foretaksrett), samt skatt- og avgiftsrett, begge med fokus på helsesektoren 
H) Generell forvaltningsrett 

Rammeavtalen omfatter ikke bistand i forbindelse med varslingssaker etter Arbeidsmiljøloven eller granskningssaker. 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Kontaktperson: Marit E Morsund, foretaksadvokat
Epost: marit.elisabeth.morsund@unn.no 

Kontaktperson: Torolf Andreassen
Epost: torolf.andreassen@unn.no

  Ved bestilling av juridiske tjenester skal Bilag 6 – «Bestilling av juridisk bistand UNN HF» benyttes. Kunden må i bestillingsanmodningen oppgi hvilken stillingskategori ønsket ressurs bør ha (advokatfullmektig, advokat/senioradvokat, partner). Timespris for hver stillingskategori og for hhv. hel- og halvdagskurs fremkommer av prisskjemaet. Det er kun nivå 0 til 2 samt Foretaksadvokaten ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF som kan iverksette bestilling med mindre annet er avtalt. 

  Simonsen Vogt Wiig sine kontaktpersoner innenfor rettsområde A-H fremgår av avtalens Bilag 7 – «Kontaktpersoner». Det er kontaktpersonen som er ansvarlig for å tildele ressurser på det enkelte oppdrag (avrop). Dersom kontaktpersonen endres i løpet av kontraktsperioden skal Kunden og leverandøren sammen komme frem til ny kontaktperson innenfor det aktuelle rettsområdet. Kunden skal kunne velge hvilken ressurs som skal utføre det enkelte oppdrag, alternativt hvilken stillingskategori utførende ressurs skal ha.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 28.12.2023