logo

Laboratorie forbruksvarer - utgående avtale

Avtalen gjelder fra 15. desember 2018 og er forlenget fram til 14. juni 2023.

Avtalen omfatter kjøp av forbruksvarer i glass og plast, samt mikrotomknivblad til laboratoriene i Helse Nord.

Heger AS - avtalenummer 21876402
Kontaktperson: Tom Mårtensson
Telefon: 35 08 81 88

Histolab Products AS - avtalenummer 21876404
Kontaktperson: Marlene Jessen
Telefon: +46 31 709 30 30

MabsEmballasje AS - avtalenummer 21876401
Kontaktperson: Maj-Brith Paulsen
Telefon: 91 77 60 51

Med-Kjemi AS - avtalenummer 21876405
Kontaktperson: Bjørn Ludvigsen
Telefon: 66 76 49 00 / 900 38 155

Nerliens Meszansky AS - avtalenummer 21876406
Kontaktperson: Inger Ronander
Telefon: 917 71 366 / 22 66 65 00

VWR AS - avtalenummer 21876403
Kontaktperson: Fredrik Bøe Nilsen
Telefon:  982 56 320

E-post: fredrik.boe.nilsen@avantorsciences.com

Sarstedt AS - avtalenummer 21876407
Kontaktperson: Marte Toften
Telefon:  92211099

E-post: marte.toften@sarstedt.com

Produktgrupper:
1. Objekt- og dekkglass
2. Rør, reagens, kryo, mikrosentrifuge etc. inkl. propper, glass
3. Glassprodukter
4. Beger og container, plast
5. Beskyttelses produkter, laboratoriet
6. Pipettespisser
7. Rør, reagens, kryo, mikrosentrifuge etc. inkl. propper, plast
8. Plastprodukter, uspesifisert
9. Rør og utstyr til urinprøvetaking
10. Forbruksvarer laboratorie, uspesifisert
11. Histologi forbruksvarer

Leverandører er valgt pr. varelinje. 

Finnmarkssykehuset HF:

Kontaktperson: Trond Amundsen
E-post: trond.amundsen@finnmarkssykehuset.no

Kontaktperson: Øyvin Grongstad
E-post: oyvind.grongstad@finnmarkssykehuset.no

Universitetssykehuset Nord-Norge HF:

Kontaktperson: Beate Susanne Hafstad, innkjøpskonsulent
E-post: beate.susanne.hafstad@unn.no

Nordlandssykehuset HF:
Kontaktperson: Ola Ruus

Helgelandssykehuset HF:
Kontaktperson: Trond Nilsen

  Flere avtaleprodukter er lagerført ved HF.

  Bestiller kan gjøre avrop gjennom bestillingssystem (Clockwork) mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 05.01.2023