Hopp til innhold
logo

Diatermi - forbruksmateriell

Avtalen gjelder fra 01.09.2020 og er prolongert til 31.08.2023

På vegne av Finnmarkssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av utstyrsuavhengig forbruksmateriell til diatermi.

Medero AS
Kontaktperson: André Vasenden
Telefon: 45 22 76 71
E-postadresse: andre@medero.no 
 
3M Norge AS
Kontaktperson: Torstein Hegland
Telefon: 90 77 17 43
E-postadresse: thegland@mmm.com 
 
Olympus AS
Kontaktperson: Andreas Berg Jensen
Telefon: 46 95 05 30
E-postadresse: andreas.jensen@olympus.com
 
Endotech AS
Kontaktperson: Dag Nord
Telefon: 23 30 49 20 
E-postadresse: dag@endotech.no  
 
Modul Nordic AS
Kontaktperson: Lars Erik Stensvehagen
Telefon: 977 23950
E-postadresse: lars.erik@modulnordic.no   

Avtalen er delt opp i følgende syv delkontrakter:
 
Delkontrakt 1 - Monopolar diatermipenn, engangs og flergangs, med tilbehør.
Leverandør: Medero AS
 
Delkontrakt 2 - Diatermiplater med splitt, med og uten premontert kabel
Leverandør: 3M Norge AS
 
Delkontrakt 3 - Diatermiplater med splitt, for barn/nyfødte/premature med premontert kabel
Leverandør: Olympus AS
 
Delkontrakt 4 - Diatermiplater med splitt til bruk på pasienter som kjøles ned, med og uten premontert kabel
Leverandør: Modul Nordic AS
 
Delkontrakt 5 - Bipolare pinsetter og kabler, flergangs
Leverandør: Endotech AS
 
Delkontrakt 6 - Bipolare pinsetter, engangs, med premontert kabel
Leverandør: Medero AS
 
Delkontrakt 7 - Diatermilaken og flergangskabel
Leverandør: Endotech AS

Helgelandssykehuset HF:
Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus
Epost: Karl.Asmund.Nagelhus@helgelandssykehuset.no
Telefon: 75 13 82 12/ 90 73 40 57 

Nordlandssykehuset HF:
Kontaktperson: Ola Ruus
Epost: Ola.Ruus@nordlandssykehuset.no
Telefon: 75 57 19 08

Finnmarkssykehuset HF:
Kontaktperson: Trond Amundsen
Epost: trond.dagfinn.amundsen@finnmarkssykehuset.no

Kontaktperson: Øyvin Grongstad
Epost: oyvin.grongstad@finnmarkssykehuset.no​

Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Kontaktperson: Anders Kalberg
Epost: Anders.Karlberg@unn.no
Telefon: 77 62 84 74

Bestilling av utstyrsuavhengig forbruksmateriell

• Kunden forpliktes kun av gyldig bestilling

• Dersom Leverandøren forstår eller har grunn til å anta at leveransen blir forsinket, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold underrette Kunden om dette skriftlig. Unnlatt underretning avskjærer Leverandøren fra å påberope seg force majeure som begrunnelse for forsinkelsen

• Leverandøren skal oversende ordrebekreftelse til Kunden straks bestilling er mottatt, med akseptert leveranse i henhold til bestilling.

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
Logg inn (innkjøpsportalen)

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
Logg inn (leverandørstatistikk)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 23.01.2023
Fant du det du lette etter?