logo

Flyfrakttjenester utenfor Norden

Avtalen gjelder fra 1. juni 2022 til 31. mai 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter flyfrakttjenester utenfor Norden.

Kontaktinformasjon til leverandører:

World Courier
Kundeservice kan kontaktes på epost mandag- fredag kl. 07:30- 20:00 utenom disse tidene kan opphentningsordre bestilles per telefon:  63 94 62 00. 

Hjemmeside: World Courier

Kontaktperson:

Eva Beate Lande
Telefon: +47 405 63 419
E-post: elande@worldcourier.no

Avtalen gjelder flyfrakttjenester av temperaturregulerte forsendelser av biologisk materiale til Europa (unntatt Norden) og USA.

Ved forsendelser av temperaturregulert biologisk materiale til land i Norden se Sykehusinnkjøp sin hjemmeside: ​Vei og flytransport Norden​

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen, kontaktes innkjøpsleder i ditt HF eller Sykehusinnkjøp sin prosjektleder:​

Prosjektleder

​Ved spørsmål rundt bruk av avtalen kan avtaleforvalter kontaktes:

Avtaleforvalter

Tilleggsprodukter som tørris, kjøleforpakning, isoporesker for tørris, biopose og temperaturloggere er priset separat under arkfanen «verdiøkende tjenester».​​

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 28.12.2022