logo Sykehusinnkjøp

Konsulenttjenester - strategi og lederutvikling

Avtalen gjelder  fra 1.juni 2020 til 31.mai 2024. Tidligere inneholdt denne avtalen også en rekrutteringsdel, men fra 1.januar 2023 er rekruttering skilt ut i en egen avtale som heter Konsulenttjenester rekruttering.

​På vegne av de regionale helseforetakene, har Sykehusinnkjøp HF divisjon nasjonale tjenester inngått avtale på levering av konsulenttjenester innen strategi- og organisasjonsutvikling, leder- og ledelsesutvikling og HR. For konsulenttjenester innen rekruttering, les mer her.​

Bestillere oppfordres til å ta kontakt med Sykehusinnkjøp for bistand og kvalitetssikring ved utførelse av minikonkurranser.​

​Oversikt over alle leverandører som har fått tildelt avtale, finnes under Dokumenter

​Det er inngått avtaler innen to delområder:

A. Strategi - og organisasjonsutvikling, eksempelvis knyttet til;

Strategi og metode

 • Strategiutvikling
 • Forbedringsprosesser, innovasjon og kontinuerlig forbedring
 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Organisasjonsdesign - hensiktsmessig organisering
 • Kartlegging, evaluering og analysearbeid
 • Risikostyring
 • Kvalitetsstyring
Strategiske tema

 • Kompetanse og bemanning
 • Arbeidsmiljø, konflikthåndtering og medvirkning
 • Omstilling og endring
 • Ressursplanlegging

B. Leder- og ledelsesutvikling, eksempelvis knyttet til;

 • ​Deltakelse til eksterne/åpne lederprogram
 • Utvikling og gjennomføring av interne leder - og talentprogrammer
 • Ledergruppeutvikling
 • Personlig lederrådgivning (coaching, mentoring)
 • Måling/oppfølging av ledere
 • Endringsledelse
 • Teamutvikling

avtaleforvalter

​Bruk nettleser Chrome dersom du får problemer med åpning av dokumenter.

  ​Rutiner for gjennomføring av minikonkurranser finnes i relevante maler under Dokumenter

  For prisinformasjon, ta kontakt med eget helseforetak, eller be om tilgang til delt mappe for sensitiv informasjon. Send henvendelse til konsulenter@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.


  Logg inn (Leverandørportalen)  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til
  konsulenter@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 04.04.2024