logo Sykehusinnkjøp

Nasjonalt topplederprogram for ledere innen spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester

Avtalen gjelder fra 1. februar 2020 til 31. januar 2022. Den kan forlenges med 2 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 1. juli 2024.

På vegne av de regionale helseforetakene og kommunesektorens organisasjon har Sykehusinnkjøp HF inngått rammeavtale på nasjonalt topplederprogram for ledere innen spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon til leverandører:

​Stiftelsen Handelshøyskolen BI AS
Fridtjof Scheie
Telefon: 916 62 545
E-post: fridtjof.scheie@bi.no​

Avtalen dekker felles topplederprogram for ledere innen spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.

prosjektleder

  ​De regionale helseforetakene gjennomfører en intern rekrutteringsprosess først, og melder deretter inn sine prioriterte deltagere til leverandør. ​

  Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.  Sist oppdatert 28.05.2024