logo

Disse skal levere flyreiser i helse-Norge

Helseforetakene får nå billigere flyreiser på en rekke strekninger. 

Publisert 19.12.2019
Sist oppdatert 28.12.2022

Sykehusinnkjøp HF har nå gjennomført et nytt anbud på flyreiser for landets helseforetak. I det nye anbudet er det tildelt rammeavtaler til selskapene Norwegian, SAS og Widerøe på ulike flystrekninger over hele landet. Avtalene har en total verdi på 370 millioner kroner i året, og gjelder både for pasientreiser og tjenestereiser.  

Særlig på rutene mellom Oslo og byene Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger blir det nå billigere for helseforetakene å fly.  

- Den nye avtalen gir helseforetakene gode muligheter for besparelser. Vi ser særlig at vi har oppnådd gode priser på de rutene hvor selskapene har mange daglige avganger og konkurransen er stor. Vi er derfor godt fornøyd med resultatene i det nye anbudet for flyreiser, sier Harald I. Johnsen, divisjonsdirektør for nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp HF. 

Norwegian og SAS er valgt som førsteprioritetsleverandør på 12 flystrekninger hver. Widerøe er valgt som leverandør på rutene på kortbanenettet.  Tilbyderne er vurdert ut fra pris og hvor godt rutetilbud de har på hver enkelt strekning. 

Her kan du se hvem som er valgt på hver enkelt strekning Den nye avtalen gjelder fra 1. april 2020, og har en lengde på inntil fire år.  
Mediekontakt: