logo

Sykehusinnkjøps nettside i ny drakt

Sykehusinnkjøp HFs nettsider har fått ny grafisk design for bedre å imøtekomme krav til universell tilgjengelighet. 

Publisert 07.10.2021
Sist oppdatert 27.12.2022

Utsnitt av forsiden til Sykehusinnkjøps eksterne nettside.

Slik ser Sykehusinnkjøps nye forside ut.

​Dette er en del av en endring i felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten, og du vil derfor kunne kjenne igjen de samme endringene på nettsidene til alle landets helseforetak.

Felles nettløsning for spesialisthelsetjeneste har til nå nesten utelukkende brukt blått og svart i fargepaletten.  I arbeid med universell utforming har dette gitt nettredaktørene begrensede virkemidler for å prioritere og vekte innholdet. Innholdet har blitt presentert flatt, hvor alt har fremstått som like viktig. Begrenset fargevalg har også gitt utfordringer med kontrast.

Fargepaletten er derfor utvidet med nye støttefarger for et mer menneskelig og varmt uttrykk. Dette gir bedre synlighet og universell utforming. Fargepaletten er tilpasset av grafisk designer og interaksjonsdesigner i Norsk Helsenett, og den legger seg opp til helsenorge.no sin profil for å vise at nettstedene er i familie. Fargene gir redaktørene større frihet for redaktørene til å vekte innholdet.

Deling av in​nhold

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten er en stor og viktig bidragsyter for å nå målet om pasientens netthelsetjeneste. Befolkningen i Norge skal finne viktig informasjon om det som venter, dersom du må på sykehus. Det unike med felles nettløsning er at alle helseforetakene i Norge jobber sammen. Som en del av dette nettverket, kan også Sykehusinnkjøp dele relevant nyhetsstoff direkte med andre helseforetak vi samarbeidet med.

Det jobbes på samme tekniske løsning, utvikles ny funksjonalitet i fellesskap og det bygges opp en felles base for å dele innhold, på tvers av helseforetak og regioner. Informasjonen som blir presentert på de enkelte nettstedene skrives én gang, og de ulike helseforetakene deler og gjenbruker.  

Ny publiseringsløsning 

Neste år starter prosessen med å anskaffe og starte bytte av publiseringsløsning for alle nettstedene under felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. Dette gjøres fordi SharePoint er i ferd med å bli avsluttet av Microsoft som publiseringsløsning, og for å kunne tilby et bedre produkt. Etter planen skal ny løsning tas i bruk i løpet av 2023.​