logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp har utarbeidet nytt avtaleverk for gen- og celleterapier

Beslutningsforum tok 20. juni stilling til et avtaleverk for legemidler til gen- og celleterapier. 

Publisert 21.06.2022
Sist oppdatert 12.01.2023

​Det nye avtaleverket skal gjelde for avtalene om gen- og celleterapier som blir behandlet i Nye metoder framover. Sykehusinnkjøp HF har tatt initiativ til å utarbeide avtaleverket. Dette er gjort i tett dialog med Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Sykehusapotekene HF (SAHF), som er det behandlingssentre og sykehusapotek som så langt har hatt mest erfaring med gen- og celleterapier.

Vil bid​ra til raskere​​ tilgang​

– Vi vet at det kommer en rekke gen- og celleterapier i framtiden. Da er det viktig at vi sørger for at prosessene kan gå raskest mulig. Målet med avtaleverket er å bidra til at pasienter får raskere tilgang til behandling, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum.


Så langt har standardvilkårene fra den enkelte leverandør dannet utgangspunktet for forhandlingene, i stedet for en standard mal med bakgrunn i regelverket for offentlige anskaffelser og norsk lov. Dette har resultert i at det har tatt lang tid å få på plass nødvendige avtaler. I noen saker har prosessen tatt over 300 dager, sammenliknet med gjennomsnittlig saksbehandlingstid på i underkant av 100 dager.

Samarbeid med Sverige og ​​Danmark

Flere av standardvilkårene i avtaledokumentene er laget i samarbeid med søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige. Landene har utvekslet erfaringer og hatt dialog om avtaledokumenter, for å identifisere områder som kan håndteres på en mer effektiv og ensartet måte. Hvert enkelt land vil jobbe videre med egne avtaler, men har identifisert områder og krav som det er enighet om i landene. Eksempler på dette er blant annet krav til personvern og transport og import av legemidlene.  

Likebehandling av leverand​​ører

Avtaleverket vil også bidra til likebehandling av leverandører. Det har vært dialogmøter med Legemiddelindustrien (LMI), som har gitt konstruktive forbedringsforslag og innspill til avtaleverket.​
 
Denne saken er opprinnelig publisert av Nye Metoder. Les saken her: Beslutningsforum: Avtaleverk for avanserte terapier er​ klart