Hopp til innhold
logo

Kurs, kongresser og faglige møter

Bakgrunn mønster

1. En leverandør sender invitasjon til kurs/konferanse hvor de vil dekke alle kostnader.

Service og opplæring skal avtales i kjøpskontakt av medisinsk utstyr. Det er viktig at alle ansatte mottar nødvendig opplæring i bruk av utstyr. Her skal man også merke seg ”Lov om medisinsk utstyr” hvor det i §2. står:

«Formålet med loven er å forhindre skadevirkninger, uhell og ulykker, samt sikre at medisinsk utstyr utprøves og anvendes på en faglig og etisk forsvarlig måte.»

Det er viktig med et godt samarbeid med leverandør. En leverandør som ikke får tillatelse til å gi nødvendig opplæring av medisinsk utstyr vil kunne frasi seg ansvaret for utstyret og for foretaket kan det bety stor risiko for pasientsikkerheten.

Avtale om service og/eller opplæring kan inngå i utlysningstekst for anskaffelse eller gjennom egne avtaler mellom leverandør og helseforetak. Dersom slik avtale foreligger, overstyrer dette formuleringen i den generelle samarbeidsavtalen om at helseforetaket selv skal dekke utgifter i forbindelse med kurs og opplæring. Dette forutsetter at det i avtalen er spesifisert at leverandør betaler for dette som en del av leveransen.

Dette er et område som ikke er regulert i avtalen og kan tillates dersom det er ryddighet og transparens om det. Utleie av stand-plasser er vanlig i konferanser i regi av både private og offentlige arrangører av konferanser.


2.  En leverandør ønsker å sende en invitasjon til et foretak og sender invitasjonen til de kontaktene han allerede har på foretaket. 

Service og opplæring skal avtales i kjøpskontakt av medisinsk utstyr. Det er viktig at alle ansatte mottar nødvendig opplæring i bruk av utstyr. Her skal man også merke seg ”Lov om medisinsk utstyr” hvor det i §2. står:

«Formålet med loven er å forhindre skadevirkninger, uhell og ulykker, samt sikre at medisinsk utstyr utprøves og anvendes på en faglig og etisk forsvarlig måte.»

Det er viktig med et godt samarbeid med leverandør. En leverandør som ikke får tillatelse til å gi nødvendig opplæring av medisinsk utstyr vil kunne frasi seg ansvaret for utstyret og for foretaket kan det bety stor risiko for pasientsikkerheten.

Avtale om service og/eller opplæring kan inngå i utlysningstekst for anskaffelse eller gjennom egne avtaler mellom leverandør og helseforetak. Dersom slik avtale foreligger, overstyrer dette formuleringen i den generelle samarbeidsavtalen om at helseforetaket selv skal dekke utgifter i forbindelse med kurs og opplæring. Dette forutsetter at det i avtalen er spesifisert at leverandør betaler for dette som en del av leveransen.

3.1.2 (kun LFH-avtalen) Leverandørkontakt i sammenheng med service og opplæring i bruk av produkter som allerede anvendes i foretaket.

Med service informasjon og opplæring i bruk anses informasjon og rådgivning om daglig drift/håndtering og service av medisinsk utstyr og materiell som anvendes i helseforetaket. Serviceinformasjon og opplæring i bruk skal forekomme i den utstrekning helseforetaket påkaller dette i henhold til kontrakt, eller dette følger av lover eller annet regelverk vedrørende medisinsk utstyr.3. Et helseforetak og en leverandør ønsker i felleskap å arrangere en faglig samling. 

Service og opplæring skal avtales i kjøpskontakt av medisinsk utstyr. Det er viktig at alle ansatte mottar nødvendig opplæring i bruk av utstyr. Her skal man også merke seg ”Lov om medisinsk utstyr” hvor det i §2. står:

«Formålet med loven er å forhindre skadevirkninger, uhell og ulykker, samt sikre at medisinsk utstyr utprøves og anvendes på en faglig og etisk forsvarlig måte.»

Det er viktig med et godt samarbeid med leverandør. En leverandør som ikke får tillatelse til å gi nødvendig opplæring av medisinsk utstyr vil kunne frasi seg ansvaret for utstyret og for foretaket kan det bety stor risiko for pasientsikkerheten.

Avtale om service og/eller opplæring kan inngå i utlysningstekst for anskaffelse eller gjennom egne avtaler mellom leverandør og helseforetak. Dersom slik avtale foreligger, overstyrer dette formuleringen i den generelle samarbeidsavtalen om at helseforetaket selv skal dekke utgifter i forbindelse med kurs og opplæring. Dette forutsetter at det i avtalen er spesifisert at leverandør betaler for dette som en del av leveransen.

Dette er et område som ikke er regulert i avtalen og kan tillates dersom det er ryddighet og transparens om det. Utleie av stand-plasser er vanlig i konferanser i regi av både private og offentlige arrangører av konferanser.


4. Utstyrsleverandør ønsker i et seminar for ansatte ved helseforetaket å presentere en ny prosedyre for et produkt som er på avtale.

Service og opplæring skal avtales i kjøpskontakt av medisinsk utstyr. Det er viktig at alle ansatte mottar nødvendig opplæring i bruk av utstyr. Her skal man også merke seg ”Lov om medisinsk utstyr” hvor det i §2. står:

«Formålet med loven er å forhindre skadevirkninger, uhell og ulykker, samt sikre at medisinsk utstyr utprøves og anvendes på en faglig og etisk forsvarlig måte.»

Det er viktig med et godt samarbeid med leverandør. En leverandør som ikke får tillatelse til å gi nødvendig opplæring av medisinsk utstyr vil kunne frasi seg ansvaret for utstyret og for foretaket kan det bety stor risiko for pasientsikkerheten.

Avtale om service og/eller opplæring kan inngå i utlysningstekst for anskaffelse eller gjennom egne avtaler mellom leverandør og helseforetak. Dersom slik avtale foreligger, overstyrer dette formuleringen i den generelle samarbeidsavtalen om at helseforetaket selv skal dekke utgifter i forbindelse med kurs og opplæring. Dette forutsetter at det i avtalen er spesifisert at leverandør betaler for dette som en del av leveransen.

3.1.2 (kun LFH-avtalen) Leverandørkontakt i sammenheng med service og opplæring i bruk av produkter som allerede anvendes i foretaket.

Med service informasjon og opplæring i bruk anses informasjon og rådgivning om daglig drift/håndtering og service av medisinsk utstyr og materiell som anvendes i helseforetaket. Serviceinformasjon og opplæring i bruk skal forekomme i den utstrekning helseforetaket påkaller dette i henhold til kontrakt, eller dette følger av lover eller annet regelverk vedrørende medisinsk utstyr.


5. En leverandør vil arrangere et faglig arrangement i lokalene til et helseforetak.

Service og opplæring skal avtales i kjøpskontakt av medisinsk utstyr. Det er viktig at alle ansatte mottar nødvendig opplæring i bruk av utstyr. Her skal man også merke seg ”Lov om medisinsk utstyr” hvor det i §2. står:

«Formålet med loven er å forhindre skadevirkninger, uhell og ulykker, samt sikre at medisinsk utstyr utprøves og anvendes på en faglig og etisk forsvarlig måte.»

Det er viktig med et godt samarbeid med leverandør. En leverandør som ikke får tillatelse til å gi nødvendig opplæring av medisinsk utstyr vil kunne frasi seg ansvaret for utstyret og for foretaket kan det bety stor risiko for pasientsikkerheten.

Avtale om service og/eller opplæring kan inngå i utlysningstekst for anskaffelse eller gjennom egne avtaler mellom leverandør og helseforetak. Dersom slik avtale foreligger, overstyrer dette formuleringen i den generelle samarbeidsavtalen om at helseforetaket selv skal dekke utgifter i forbindelse med kurs og opplæring. Dette forutsetter at det i avtalen er spesifisert at leverandør betaler for dette som en del av leveransen.

Dette er et område som ikke er regulert i avtalen og kan tillates dersom det er ryddighet og transparens om det. Utleie av stand-plasser er vanlig i konferanser i regi av både private og offentlige arrangører av konferanser.


6. En rullestol-leverandør ønsker å demonstrere stoler for ansatte på en avdeling og i den forbindelse ønsker de å lage litt ”stemning” med grilling og brus.

Service og opplæring skal avtales i kjøpskontakt av medisinsk utstyr. Det er viktig at alle ansatte mottar nødvendig opplæring i bruk av utstyr. Her skal man også merke seg ”Lov om medisinsk utstyr” hvor det i §2. står:

«Formålet med loven er å forhindre skadevirkninger, uhell og ulykker, samt sikre at medisinsk utstyr utprøves og anvendes på en faglig og etisk forsvarlig måte.»

Det er viktig med et godt samarbeid med leverandør. En leverandør som ikke får tillatelse til å gi nødvendig opplæring av medisinsk utstyr vil kunne frasi seg ansvaret for utstyret og for foretaket kan det bety stor risiko for pasientsikkerheten.

Avtale om service og/eller opplæring kan inngå i utlysningstekst for anskaffelse eller gjennom egne avtaler mellom leverandør og helseforetak. Dersom slik avtale foreligger, overstyrer dette formuleringen i den generelle samarbeidsavtalen om at helseforetaket selv skal dekke utgifter i forbindelse med kurs og opplæring. Dette forutsetter at det i avtalen er spesifisert at leverandør betaler for dette som en del av leveransen.

3.1.2 (kun LFH-avtalen) Leverandørkontakt i sammenheng med service og opplæring i bruk av produkter som allerede anvendes i foretaket.

Med service informasjon og opplæring i bruk anses informasjon og rådgivning om daglig drift/håndtering og service av medisinsk utstyr og materiell som anvendes i helseforetaket. Serviceinformasjon og opplæring i bruk skal forekomme i den utstrekning helseforetaket påkaller dette i henhold til kontrakt, eller dette følger av lover eller annet regelverk vedrørende medisinsk utstyr.


7. En leverandør arrangerer et faglig seminar i lokalene til et helseforetak med foretakets egne ansatte som møteledere. I invitasjonen ser det ut som arrangementet er i regi av foretaket eller i beste fall et samarbeid, men i kontrakten står presisert at leverandør er arrangør og leier lokaler og foredragholdere av foretaket. 

Service og opplæring skal avtales i kjøpskontakt av medisinsk utstyr. Det er viktig at alle ansatte mottar nødvendig opplæring i bruk av utstyr. Her skal man også merke seg ”Lov om medisinsk utstyr” hvor det i §2. står:

«Formålet med loven er å forhindre skadevirkninger, uhell og ulykker, samt sikre at medisinsk utstyr utprøves og anvendes på en faglig og etisk forsvarlig måte.»

Det er viktig med et godt samarbeid med leverandør. En leverandør som ikke får tillatelse til å gi nødvendig opplæring av medisinsk utstyr vil kunne frasi seg ansvaret for utstyret og for foretaket kan det bety stor risiko for pasientsikkerheten.

Avtale om service og/eller opplæring kan inngå i utlysningstekst for anskaffelse eller gjennom egne avtaler mellom leverandør og helseforetak. Dersom slik avtale foreligger, overstyrer dette formuleringen i den generelle samarbeidsavtalen om at helseforetaket selv skal dekke utgifter i forbindelse med kurs og opplæring. Dette forutsetter at det i avtalen er spesifisert at leverandør betaler for dette som en del av leveransen.

Dette er et område som ikke er regulert i avtalen og kan tillates dersom det er ryddighet og transparens om det. Utleie av stand-plasser er vanlig i konferanser i regi av både private og offentlige arrangører av konferanser.


8. Leverandør inviterer til fagseminar i sine egne lokaler for å presentere nye produkter som helseforetaket ikke har på avtale. Helseforetaket har lignende produkter i en rammeavtale med annen leverandør.  Leger fra helseforetak er med som foredragsholdere. 

Service og opplæring skal avtales i kjøpskontakt av medisinsk utstyr. Det er viktig at alle ansatte mottar nødvendig opplæring i bruk av utstyr. Her skal man også merke seg ”Lov om medisinsk utstyr” hvor det i §2. står:

«Formålet med loven er å forhindre skadevirkninger, uhell og ulykker, samt sikre at medisinsk utstyr utprøves og anvendes på en faglig og etisk forsvarlig måte.»

Det er viktig med et godt samarbeid med leverandør. En leverandør som ikke får tillatelse til å gi nødvendig opplæring av medisinsk utstyr vil kunne frasi seg ansvaret for utstyret og for foretaket kan det bety stor risiko for pasientsikkerheten.

Avtale om service og/eller opplæring kan inngå i utlysningstekst for anskaffelse eller gjennom egne avtaler mellom leverandør og helseforetak. Dersom slik avtale foreligger, overstyrer dette formuleringen i den generelle samarbeidsavtalen om at helseforetaket selv skal dekke utgifter i forbindelse med kurs og opplæring. Dette forutsetter at det i avtalen er spesifisert at leverandør betaler for dette som en del av leveransen.

3.1.2 (kun LFH-avtalen) Leverandørkontakt i sammenheng med service og opplæring i bruk av produkter som allerede anvendes i foretaket.

Med service informasjon og opplæring i bruk anses informasjon og rådgivning om daglig drift/håndtering og service av medisinsk utstyr og materiell som anvendes i helseforetaket. Serviceinformasjon og opplæring i bruk skal forekomme i den utstrekning helseforetaket påkaller dette i henhold til kontrakt, eller dette følger av lover eller annet regelverk vedrørende medisinsk utstyr.


9. En ansatt hos en leverandør (utstyr/tjenester eller legemidler) ber om å få hospitere på en poliklinikk for å få erfaring med sykehuslivet.

Service og opplæring skal avtales i kjøpskontakt av medisinsk utstyr. Det er viktig at alle ansatte mottar nødvendig opplæring i bruk av utstyr. Her skal man også merke seg ”Lov om medisinsk utstyr” hvor det i §2. står:

«Formålet med loven er å forhindre skadevirkninger, uhell og ulykker, samt sikre at medisinsk utstyr utprøves og anvendes på en faglig og etisk forsvarlig måte.»

Det er viktig med et godt samarbeid med leverandør. En leverandør som ikke får tillatelse til å gi nødvendig opplæring av medisinsk utstyr vil kunne frasi seg ansvaret for utstyret og for foretaket kan det bety stor risiko for pasientsikkerheten.

Avtale om service og/eller opplæring kan inngå i utlysningstekst for anskaffelse eller gjennom egne avtaler mellom leverandør og helseforetak. Dersom slik avtale foreligger, overstyrer dette formuleringen i den generelle samarbeidsavtalen om at helseforetaket selv skal dekke utgifter i forbindelse med kurs og opplæring. Dette forutsetter at det i avtalen er spesifisert at leverandør betaler for dette som en del av leveransen.

Dette er et område som ikke er regulert i avtalen og kan tillates dersom det er ryddighet og transparens om det. Utleie av stand-plasser er vanlig i konferanser i regi av både private og offentlige arrangører av konferanser.


10. En leverandør ønsker å invitere til en faglig samling for oppdatering om utstyr som er på avtale med helseforetaket.  Kontaktliste foreligger ikke på nettet.. 

Service og opplæring skal avtales i kjøpskontakt av medisinsk utstyr. Det er viktig at alle ansatte mottar nødvendig opplæring i bruk av utstyr. Her skal man også merke seg ”Lov om medisinsk utstyr” hvor det i §2. står:

«Formålet med loven er å forhindre skadevirkninger, uhell og ulykker, samt sikre at medisinsk utstyr utprøves og anvendes på en faglig og etisk forsvarlig måte.»

Det er viktig med et godt samarbeid med leverandør. En leverandør som ikke får tillatelse til å gi nødvendig opplæring av medisinsk utstyr vil kunne frasi seg ansvaret for utstyret og for foretaket kan det bety stor risiko for pasientsikkerheten.

Avtale om service og/eller opplæring kan inngå i utlysningstekst for anskaffelse eller gjennom egne avtaler mellom leverandør og helseforetak. Dersom slik avtale foreligger, overstyrer dette formuleringen i den generelle samarbeidsavtalen om at helseforetaket selv skal dekke utgifter i forbindelse med kurs og opplæring. Dette forutsetter at det i avtalen er spesifisert at leverandør betaler for dette som en del av leveransen.

3.1.2 (kun LFH-avtalen) Leverandørkontakt i sammenheng med service og opplæring i bruk av produkter som allerede anvendes i foretaket.

Med service informasjon og opplæring i bruk anses informasjon og rådgivning om daglig drift/håndtering og service av medisinsk utstyr og materiell som anvendes i helseforetaket. Serviceinformasjon og opplæring i bruk skal forekomme i den utstrekning helseforetaket påkaller dette i henhold til kontrakt, eller dette følger av lover eller annet regelverk vedrørende medisinsk utstyr.


11. En leverandør ønsker å invitere til en faglig samling for oppdatering om utstyr som er på avtale med helseforetaket.   Invitasjon er sendt men svar kommer ikke til tross for mange henvendelser via riktig person jf. foretakets kontaktliste. 

Service og opplæring skal avtales i kjøpskontakt av medisinsk utstyr. Det er viktig at alle ansatte mottar nødvendig opplæring i bruk av utstyr. Her skal man også merke seg ”Lov om medisinsk utstyr” hvor det i §2. står:

«Formålet med loven er å forhindre skadevirkninger, uhell og ulykker, samt sikre at medisinsk utstyr utprøves og anvendes på en faglig og etisk forsvarlig måte.»

Det er viktig med et godt samarbeid med leverandør. En leverandør som ikke får tillatelse til å gi nødvendig opplæring av medisinsk utstyr vil kunne frasi seg ansvaret for utstyret og for foretaket kan det bety stor risiko for pasientsikkerheten.

Avtale om service og/eller opplæring kan inngå i utlysningstekst for anskaffelse eller gjennom egne avtaler mellom leverandør og helseforetak. Dersom slik avtale foreligger, overstyrer dette formuleringen i den generelle samarbeidsavtalen om at helseforetaket selv skal dekke utgifter i forbindelse med kurs og opplæring. Dette forutsetter at det i avtalen er spesifisert at leverandør betaler for dette som en del av leveransen.

Dette er et område som ikke er regulert i avtalen og kan tillates dersom det er ryddighet og transparens om det. Utleie av stand-plasser er vanlig i konferanser i regi av både private og offentlige arrangører av konferanser.


12. Ansatt i helseforetaket avslår å gjøre avtale om opplæring med leverandør som for bruk av utstyr de har solgt til helseforetaket

Service og opplæring skal avtales i kjøpskontakt av medisinsk utstyr. Det er viktig at alle ansatte mottar nødvendig opplæring i bruk av utstyr. Her skal man også merke seg ”Lov om medisinsk utstyr” hvor det i §2. står:

«Formålet med loven er å forhindre skadevirkninger, uhell og ulykker, samt sikre at medisinsk utstyr utprøves og anvendes på en faglig og etisk forsvarlig måte.»

Det er viktig med et godt samarbeid med leverandør. En leverandør som ikke får tillatelse til å gi nødvendig opplæring av medisinsk utstyr vil kunne frasi seg ansvaret for utstyret og for foretaket kan det bety stor risiko for pasientsikkerheten.

Avtale om service og/eller opplæring kan inngå i utlysningstekst for anskaffelse eller gjennom egne avtaler mellom leverandør og helseforetak. Dersom slik avtale foreligger, overstyrer dette formuleringen i den generelle samarbeidsavtalen om at helseforetaket selv skal dekke utgifter i forbindelse med kurs og opplæring. Dette forutsetter at det i avtalen er spesifisert at leverandør betaler for dette som en del av leveransen.

3.1.2 (kun LFH-avtalen) Leverandørkontakt i sammenheng med service og opplæring i bruk av produkter som allerede anvendes i foretaket.

Med service informasjon og opplæring i bruk anses informasjon og rådgivning om daglig drift/håndtering og service av medisinsk utstyr og materiell som anvendes i helseforetaket. Serviceinformasjon og opplæring i bruk skal forekomme i den utstrekning helseforetaket påkaller dette i henhold til kontrakt, eller dette følger av lover eller annet regelverk vedrørende medisinsk utstyr.


13. Et helseforetak skal arrangere en åpen konferanse og inviterer leverandører til å stå på stand.

Med utgangspunkt i at dette er forankret og godkjent av toppledelsen i helseforetaket, er dette ok hvis følgende punkter følges:

Alle aktuelle leverandører har samme mulighet til å delta

Skriftlige avtaler (gjerne bruk av utarbeidet mal i Helse Sør-Øst)

Leger og annet helsepersonell som utfører ulike typer konsulentoppdrag eller inngår andre gjensidige disposisjoner for legemiddelindustrien gjelder helsepersonellovens § 9 hvor det fremgår at:

«Helsepersonell må verken på egne eller andres vegne motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til å påvirke helsepersonells tjenstlige handlinger på en utilbørlig måte.»

Videre heter det i Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse § 4:

«Begrepet gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse i § 2 og § 3 omfatter også godtgjørelser for utført arbeid og lignende der godtgjørelsen overstiger det som står i rimelig forhold til det utførte arbeidet, og andre gjensidige disposisjoner som inneholder et gaveelement eller der ytelse og motytelse ikke står i rimelig forhold til hverandre …»

På å bakgrunn av dette skal standleie alltid være basert på reell markedsverdi, hvor godtgjørelsen står i rimelig forhold til utført arbeid.

Dette er et område som ikke er regulert i avtalen og kan tillates dersom det er ryddighet og transparens om det. Utleie av stand-plasser er vanlig i konferanser i regi av både private og offentlige arrangører av konferanser.Sist oppdatert 16.08.2022
Fant du det du lette etter?