logo Sykehusinnkjøp

Offentleg postjournal

Vi ønskjer å gi god service til media og andre som ønskjer innsyn hos oss. Grunna tekniske utfordringar er det forseinking i publiseringa av postjournalar. Ta kontakt med oss på e-post for å få innsyn i journalar.

Dersom du ø​nskjer innsyn i dokument, kan du:

​Førespurnaden må gjelde saksdokument i ei eller fleire konkrete saker. ​Dokumentet vil bli sendt ut per post ​eller e-post.

Meir om innsyn i dokument

Som hovudregel skal saksdokument i den offentlege forvaltninga vere opne for innsyn. Dersom du får avslag på innsyn, skal det alltid visast til paragrafen i offentleglova som gir grunnlag for å sjå bort frå dokumentet eller opplysningar i dokumentet frå innsyn.

Reglar for innsyn finn du i offentleglova.​

Last updated 1/24/2023