logo Sykehusinnkjøp

Velkommen til Sykehusinnkjøp HF

Vi inngår og forvalter avtaler om varer og tjenester for spesialisthelsetjenesten.

Lege og pasient

Nyheter

Arrangementer