logo Sykehusinnkjøp

Velkommen til Sykehusinnkjøp HF

Vi inngår og forvalter avtaler om varer og tjenester for spesialisthelsetjenesten.

Lege og pasient

Arrangementer

 • Pipelinemøte 3. september 2024
  Leverandører inviteres til å presentere nye legemidler.
  Pipelinemøte 3. september 2024
  3.
  september
  2024
 • Styremøte 9. september 2024
  Møtet holdes digitalt på Teams. Agenda og sakspapirer publiseres nærmere møtedato.
  Styremøte 9. september 2024
  9.
  september
  2024
 • Styremøte 27. september 2024
  Møtet holdes digitalt på Teams. Agenda og sakspapirer publiseres nærmere møtedato.
  Styremøte 27. september 2024
  27.
  september
  2024