logo

Media

​Media kan ta kontakt med kommunikasjonsavdelinga ​i Sjukehusinnkjøp HF. Dei kan sette deg i kontakt med riktig person i føretaket. Ta også kontakt dersom du ønsker pressefoto.​​​

kommunikasjonsleder
kommunikasjonsrådgiver
kommunikasjonsrådgiver

Krav om innsyn ​sendast til e-postadressa​ post@sykehusinnkjop.no

Sist oppdatert 24.01.2023