logo Sykehusinnkjøp

Kontakt oss

Sjukehusinnkjøp HF består av seks divisjonar, samt stab, juridisk avdeling og avdeling for forretningsutvikling. For kontakt med dei ulike divisjonane, bruk felles postmottak, eller ta kontakt med vårt sentralbord.

Kontakt​​

Telefon: 78 95 07 00
E-post: post@sykehusinnkjop.no

Forretningsadresse

Hermetikken
Tollbugata 7
9800 VADSØ

Postadresse

Postboks 40
9811 VADSØ

Fakturaadresser

Sjukehusinnkjøp HF nyttar Visma.net AutoInvoice for mottak av elektroniske faktura. Visma.net AutoInvoice er eit aksesspunkt knytta til PEPPOL, som er infrastrukturen offentle​ge myndigheiter i Noreg og fleire andre land nyttar. Sjukehusinnkjøp HF er registrert som mottakar av faktura i ELMA (elektronisk mottakaradresseregister), og fakturaer kan sendast elektronisk til mottakar frå AutoInvoice eller andre aksesspunkt knyttet til PEPPOL. I PEPPOL i Norge nyttast fakturaformatet EHF.

Elektronisk fakturaadresse: 9908: 916879067

Faktura sendt per post sendast til:

Sjukehusinnkjøp HF
Postboks 6544
7439 Trondheim

Faktura på e-post sendast til: 

Fakturamottak@sykehusinnkjop.no

Mediekontakt

For mediekontakt, kontakt kommunikasjonsavdelinga vår.

Offentleg postjournal 

Dersom du ønsker innsyn i offentleg postjournal, sjå her.

Divisjoner og avdelinger

Sjukehusinnkjøp HF er delt inn i seks divisjonar, samt stab, avdeling for økonomi, juridisk avdeling og avdeling for forretningsutvikling. Klikk på lenka under for å finne meir informasjon om disse.

Divisjonar

Sist oppdatert 03.05.2024