logo Sykehusinnkjøp

Divisjoner

Sykehusinnkjøp HF er delt inn i seks divisjoner, samt stab, avdeling for økonomi og avdeling for forretningsutvikling.

Om oss

Kontakt oss

Divisjo​​ner og avdelinger

Divisjonsdirektør: Harald I. Johnsen, e-post: harald.johnsen@sykehusinnkjop.no

Besøksadresse: Hermetikken, Tollbugata 7,9800 Vadsø

Denne divisjonen har kontor i Vadsø, og jobber med nasjonale anskaffelser (tidligere HINAS). Nasjonale avtaler og anskaffelser som denne divisjonen jobber med og forvalter finner du på nettsidene.

Avdelingsledere:

Avdeling for støttetjenester og administrative kjøp: Ole Magne Kleven, e-post: ole-magne.kleven@sykehusinnkjop.no

Avdeling for IKT og bygg/prosjekt, medisinteknisk utstyr og laboratorieutstyr og kirurgiske og medisinske varer: Trond Skorstad, e-post: trond.skorstad@sykehusinnkjop.no

Divisjonsdirektør: Tommy Juhl Nielsen, e-post: tommy.juhl.nielsen@sykehusinnkjop.no

Besøksadresse: Grev Wedelsplass 7, 5. etasje, 0151 Oslo      

Divisjon legemidler (tidligere LIS) innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene. Anbud, avtaler, anbefalinger og annen informasjon om divisjonen finner du på på sykehusinnkjop.no/legemidler.

Avdelingsledere: 

Avdeling Nye metoder: Anne Marthe Ringerud (konstituert), e-post: anne.marthe.ringerud@sykehusinnkjop.no

Avdeling anskaffelser: Nicolai Maric Bjørnæs, e-post: nicolai.maric.bjornes@sykehusinnkjop.no​

Avdeling forvaltning: Guro Bøhm, e-post: guro.bohm@sykehusinnkjop.no

Divisjonsdirektør: Harald I. Johnsen, e-post: harald.johnsen@sykehusinnkjop.no

Besøksadresse: Strandgata 5, 9008 Tromsø

Divisjon nord ble virksomhetsoverdratt 1. februar 2017. I denne divisjonen har Sykehusinnkjøp kontorsteder i Mo i Rana, Bodø, Harstad og Tromsø.

Avdelingsledere:

Kirurgiske og medisinske varer, og støttetjenester og administrative kjøp: Maylen Klo Dreyer, e-post: maylen.dreyer@sykehusinnkjop.no

IKT og bygg/prosjekt og medisinteknisk utstyr og laboratorieutstyr: Lisa Marlen Heiestad, e-post: lisa.heiestad@sykehusinnkjop.no

Divisjonsdirektør: Monika Strømmen Jensen, e-post: monika.strommen.jensen@sykehusinnkjop.no

Besøksadresse: Abels gate 5, 7030 Trondheim

Denne divisjonen utgjør innkjøpsressurser fra Helse Midt-Norge, og har kontorer på Levanger, Stjørdal, i Trondheim, Ålesund og Molde.

Avdelingsledere:

Medisinskteknisk utstyr og laboratorieutstyr og IKT og bygg/prosjekt: Runar Aksnes Rushfeldt, e-post: runar.rushfeldt@sykehusinnkjop.no

Kirurgiske og medisinske varer og støttetjenester og administrative tjenester: Christian Simonsen, e-post: christian.folgero.simonsen@sykehusinnkjop.no​

Porteføljeansvarlig, byggprosjekt: Anders Lundby, e-post: anders.lundby@sykehusinnkjop.no

Divisjonsdirektør: Julie Rinde. Mobil +47 934 17 754. Epost: julie.rinde@sykehusinnkjop.no.

Avdelingsleder medisinsk teknisk utstyr og laboratorieutstyr: Friedemann Starck. Mobil: +47 906 24 657. Epost: friedemann.starck@sykehusinnkjop.no. 

Avdelingsleder IKT og bygg/prosjekt: Bjarte Wetteland. Mobil: +47 922 44 229. Epost: bjarte.wetteland@sykehusinnkjop.no.

Avdelingsleder kirurgiske og medisinske varer: Hilde Wangen. Mobil: +47 977 64 358. Epost: hilde.wangen@sykehusinnkjop.no.

Avdelingsleder støttetjenester og administrative kjøp: Maja Elisa Kobbelhuus. Mobil +47 934 17 754. Epost: maja.elisa.kobbelhuus@sykehusinnkjop.no.

Besøksadresse Bergen: Inger Bang Lunds vei 4, 5059 Bergen

Besøksadresse Stavanger: Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger

Divisjon vest består av det tidligere foretaket Helse Vest Innkjøp HF, og består av medarbeidere i Bergen, Stavanger og Haugesund. Tilgang til avtaler og kontaktinformasjon finnes her. Disse sidene fungerer kun for brukere i Helse Vest. 

Divisjonsdirektør: Erik Sturla Kongshaug, e-post: erik.sturla.kongshaug@sykehusinnkjop.no

Besøksadresse: Vektergården, Grønland 34, 3045 Drammen

Avdelingsledere:

Avdeling for støttetjenester og administrative tjenester: Tor Faukald, e-post: tor.faukald@sykehusinnkjop.no

Avdeling for laboratorieutstyr: Anne Cecilie Sæther, e-post: ancesa@sykehusinnkjop.no

Avdeling for IKT og bygg/prosjekt: Bjørn Ove Caspersen, e-post: bjorn.ove.caspersen@sykehusinnkjop.no

Avdeling for Kirurgiske og medisinske varer: Tone Cecilie Kraft, e-post: tone.cecilie.kraft@sykehusinnkjop.no

Avdeling for medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler: Bård Ellingsen, e-post: bard.ellingsen@sykehusinnkjop.no

Direktør for organisasjon og samfunnskontakt (konstituert): Kjersti Lien, e-post kjersti.lien@sykehusinnkjop.no​

Besøksadresse: Hermetikken, Tollbugata 7, 9800 Vadsø

Består av avdelingene HR og kommunikasjon.

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring: Geir Arne Eriksen, e-post: geir.arne.eriksen@sykehusinnkjop.no

Besøksadresse: Hermetikken, Tollbugata 7, 9800 Vadsø

Består av avdelingene økonomi, IKT, styre- og eieroppfølging og kvalitet​

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring: Johnny-Leo Jernsletten, e-post: johnny-leo.jernsletten@sykehusinnkjop.no

Besøksadresse: Hermetikken, Tollbugata 7, 9800 Vadsø​

Består av avdelingene IKT og analyse

Juridisk direktør: Silje Jakola-Fjeld, e-post: silje.jakola-fjeld@sykehusinnkjop.no

Direktør for forretningsutvikling Lars Johan Frøyland, e-post: lars.johan.froyland@sykehusinnkjop.no

Her ligger også avdeling for samfunnsansvar.

Sist oppdatert 19.02.2024