logo

Om tilgjengelighet

I Sykehusinnkjøp jobber vi for at innholdet på våre nettsider skal være tilgjengelig for alle.

Vi jobber daglig for å opprettholde og videreutvikle et nettsted som er tilpasset alle brukere uavhengig av funksjonsevne. 

For eksempel skal nettsiden vår være kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere. Vi skal ha et klart og tydelig språk. Du skal kunne forstørre teksten i nettleseren, og alle bilder skal ha alternativ tekst.

Meld fra om feil og mangler

Opplever du at vårt nettsted har innhold som ikke er tilgjengelig, vil vi gjerne høre fra deg. 

Du kan sende oss en klage vedrørende manglende tilgjengelighet eller be om tilgjengelige alternativer til vårt innhold. Send din tilbakemelding på e-post post@sykehusinnkjop.no. Din henvendelse vil bli besvart innen rimelig tid og så raskt som mulig.

Tilgjengelighetserklæring

I tilgjengelighetserklæringen beskriver vi hvordan og i hvilken grad sykehusinnkjop.no oppfyller kravene i WCAG 2.1-standarden (Retningslinjer for universell utforming av webinnhold).

Vår tilgjengelighetserklæring kan du lese her.​​

Sist oppdatert 26.01.2023