logo Sykehusinnkjøp

VMware Enterprise License (ELA lisenser)

Avtalen skal gjelde fra 28. desember 2021.

​Anskaffelsen gjelder VM-ware Enterprise License (ELA lisenser)

prosjektleder anskaffelser

Avtaleforvalter

Sist oppdatert 15.02.2024