logo Sykehusinnkjøp

Helseforetakenes anbudsseminar onkologi 2023

Helseforetakenes anbudsseminar onkologi 2023 arrangeres 21 og 22. september på Thon Hotel Arena Lillestrøm.

Passert
21.
september
2023
2 dager
 1. 21. sep. 2023
 2. 22. sep. 2023

Tid og sted

Når

 1. 21. sep. 2023
 2. 22. sep. 2023

Hvor

Thon Hotel Arena Lillestrøm
Nesgata 1
2004 Lillestrøm

Frist for påmelding: 10. sep. 2023

Temaet for dagene er:
Etablert og utprøvende behandling som en del av helsetjenesten

Det blir også presentasjon av nye avtaler på kreftlegemidler som begynner å gjelde 1.oktober.

Se lenke for streaming nederst på siden.

Program

Torsdag 21. september

Kl. 11.30   Registrering og lunsj

Kl. 12.30   Velkommen ved møteleder

Innkjøp av fremtidens kreftbehandling
Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler; kort introduksjon
Erik Sagdahl, avdelingsleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Tema 1: Flere norske kreftpasienter i kliniske studier – hva krever det?

Nasjonale føringer for kliniske studier
Marianne van der Wel, seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet

Kl. 13.10   Pause

Kl. 13.30

Nye legemidler aktuelle for kliniske studier? – Horizon Scanning Initiative i Norge
Gro Live Fagereng, strategirådgiver, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF

Konsekvenser anbud - Endringer i kliniske studier som følge av anbud
Odd Terje Brustugun, avdelingsoverlege, Drammen sykehus

Hvordan rekruttere flere kliniske studier
Fredrik Schjesvold, overlege, Oslo myelomatosesenter, Oslo universitetssykehus HF

Kl. 14.15   Pause

Kl. 14.35

Integrering av kliniske studier i pasientbehandlingen
Åslaug Helland, leder av NorTrials, forskningsleder, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF

Tidlig tilgang gjennom Compassionate Use Programmer
Anne Marthe Ringerud, fagsjef, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Offentlig forskningsmidler til å svare på offentlig spørsmål – hvordan tetter vi kunnskapshullene
Lars Eikvar, avdelingsdirektør, Enhet for forskning og diagnostikk, Helse Sør-Øst RHF

Kl. 15.20   Pause

Kl. 15.40

Hvordan bygger vi sterke fagmiljøer i Norge og hvordan bygge opp flere etablerte PIs ved presentasjon fra faggruppene:

 • Maria Moksnes Bjaanæs (lunge), avdelingsleder, Oslo universitetssykehus HF
 • Anne Sophie von Krogh (leukemi), Overlege, St. Olavs hospital HF

Kliniske studier. Hva forventes av globale selskaper?
Nicolas Vaugelade-Baust, lege og nordisk forskingssjef - helseregistre og biobanker, Novartis Norden

Kl. 16.45   Avslutning

Kl. 19.00   Middag

Fredag 22. september

Tema 2: Betinget godkjenning av EMA = Betinget innføring? Skal vi lære av hver pasient?

Kl. 09.00 Velkommen

Fra utprøvende til etablert behandling - Ekspertpanelet
Halfdan Sørbye, overlege, Haukeland universitetssykehus

Hva skal vi gjøre mindre av?
Andreas Stensvold, avdelingssjef, Kreftavdelingen, Sykehuset Østfold

Europeisk HTA-vurderinger – hvordan påvirker dette det norske systemet
Krystyna Hviding, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk

Kl. 10.10   Pause

Kl. 10.30

Hva vet vi ikke ved innføringstidspunkt – Kan SLV identifisere kunnskapshull?
Anja Schiel, seniorrådgiver statistikk, Statens legemiddelverk

Alternative prisavtaler, betinget innføring?
Christina Kvalheim, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Fra klinikken:

 • Nyre, prostata og blære
  Maria Nyre Vigmostad, Overlege, Stavanger Universitetssykehus
 • Myelomatose
  Fredrik Schjesvold, overlege, Oslo myelomatosesenter, Oslo universitetssykehus HF

Kl. 11.40   Lunsj

Kl. 12.40

Tema 3: Lukket del – kun offentlige deltagere

Presentasjon av anbudsresultatene
Torgrim Tandstad, overlege, St. Olavs hospital HF
Spesialistgruppen i onkologi

Basisanbudet 2407jg
Katarina Kovacevic, farmasøyt, Sykehusapoteket Radiumhospitalet

Presentasjon av tall fra pågående anbud
Aase-Britt Holmboe, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Kl. 14.00   Avslutning

Målgruppe

Ledere, medisinskfaglig ansvarlig i avdelinger, leger og helsepersonell fra onkologiske avdelinger, legemiddel komitéer, LIS-kontakter, fagdirektører og andre representanter fra helseforetak med interesse for fagområdet.

Tilbydere er velkommen til å delta frem til Tema 3 som kun er for offentlige deltakere.

Det er begrenset antall plasser, og ansatte i helseforetak vil bli prioritert.

Deltakeravgift

HF og RHF ansatte:
Deltakere betaler ikke, dekkes av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Leverandører:
Alt. 1: Hele seminaret: dag 1, middag, overnatting og dag 2: kr 5.000,-
Alt. 2: Kun dag 1: kr 1.500,-
Alt. 3: Kun dag 2: kr 1.500,-

Leverandørene kan delta på middagen.

Betingelser

 • Påmeldingsfrist 10. september 2023
 • Påmeldingen er bindende.
 • Det er ingen seminaravgift for rådgivere legemiddelinnkjøp (LIS-kontakter) og ansatte i RHF/HF.
 • Du vil motta en bekreftelse kort tid etter at du trykker på «Send».
 • Hvis seminaret er fullbooket, vil du bli kontaktet.
 • Hvis du ikke melder deg av innen fristen og/eller ikke møter på seminaret vil du bli belastet:
  Seminaravgift og overnatting, dette gjelder også HF/RHF ansatte.

Strømming av arrangement

Dag 1: Torsdag 21. september

Strømmingen er avsluttet.

Dag 2: Fredag 22. september

Strømmingen er avsluttet.