logo Sykehusinnkjøp

Helseforetakenes anbudsseminar TNF BIO 2024

Seminaret arrangeres 17. og 18. januar på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Passert
17.
januar
2024
2 dager
 1. 17. jan. 2024, 11:30 - 17:30
 2. 18. jan. 2024, 09:00 - 15:40

Tid og sted

Når

 1. 17. jan. 2024, 11:30 - 17:30
 2. 18. jan. 2024, 09:00 - 15:40

Hvor

Thon Hotel Arena Lillestrøm
Nesgata 1
2004 Lillestrøm

Frist for påmelding: 03. jan. 2024

Seminaret tar for seg behandling av betennelsessykdommer innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi, samt resultater av TNF BIO-anskaffelsene som har avtalestart 1. februar 2024.

Seminaret vil også bli strømmet (se lenke nederst på siden).

Program

Onsdag 17. januar

Kl. 11.30
Registrering og lunsj

Kl. 12.40
Velkommen
Bente Hayes, administrerende direktør, Sykehusinnkjøp HF

Kort om Sykehusinnkjøp HF og anskaffelser
Nicolai Maric Bjørnæs, avdelingsleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Tema: Miljø og bærekraft
Møteleder: Olav Sundnes, overlege, PhD, Seksjon for hudsykdommer, Oslo Universitetssykehus HF og Norsk forening for dermatologi og venerologi

Kl. 13.05
Det store bildet – klima og helse
Dag O. Hessen, professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Kl. 13.35
Planetary Health – miljøaspekter
Ernst Kristian Rødland, førsteamanuensis, Enhet for bærekraftig helse, Universitetet i Oslo

Kl. 14.05
Resistens og infeksjonsforebygging
Christine Oline Årdal, seniorforsker, Folkehelseinstituttet, avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging

Kl. 14.35
Paneldebatt

Kl. 15.00
Pause

Tema: Tarmen og kroniske lidelser 
Møteleder: Gunnstein Bakland, overlege, PhD, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Kl. 15.30
FMT som eksperimentell behandling og fremtidige indikasjoner
Peter Johnsen, PhD-stipendiat, UNN Harstad sykehus

Kl. 16.00
ReSScue-studien: Overføring av tarmbakterier ved systemisk sklerose
Håvard Fretheim, lege i revmatologi, Revmatismesykehuset, Lillehammer og post.doc., Universitetet i Oslo

Kl. 16.30
Diettbehandling ved IBD – hva vet vi, hva vet vi ikke?
Christine Olbjørn, overlege, PhD, Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus

Kl. 17.00
Paneldiskusjon

Kl. 17.30
Avslutning

Kl. 19.00
Middag 

Torsdag 18. januar

Kl. 09.00
Møtestart

Tema: Nye behandlingsprinsipper (del 1)
Møteleder: Gunnstein Bakland, overlege, PhD, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Kl. 09.15
Can immune tolerance be restored in autoimmune diseases?
John Isaacs, professor, Newcastle University, UK

Kl. 10.00
Erfaringer med CAR-T behandling av myelomatosepasienter. Hva kan muligheter være innen behandling mot antistoffdrevne sykdommer?
Fredrik Schjesvold, overlege, Oslo Myelomatosesenter, Oslo Universitetssykehus HF

Kl. 10.30
Paneldebatt

Kl. 10.45
Pause

Kl. 11.00
Terapeutisk legemiddelmonitorering av biologiske legemidler – klinisk nytteverdi innenfor revmatologi og gastroenterologi
Silje Watterdal Syversen, overlege, REMEDY-senteret, Diakonhjemmet sykehus AS
Jørgen Jahnsen, professor, Gastromedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus

Kl. 11.40
Lunsj

Tema: Nye behandlingsprinsipper (del 2)
Møteleder: Petr Ricanek, overlege, PhD, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kl. 12.40
Immunogenisitet ved TNF hemmere – genetisk predisposisjon
Marthe Kirkesæther Brun, lege, REMEDY-senteret, Diakonhjemmet sykehus

Kl. 13.00
Subcutaneous versus intravenous administration of infliximab – implications for efficacy and safety?
Walter Reinisch, professor, University of Vienna

Kl. 13.30
Biotilsvarende og bytte
Olav Spigset, professor, Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital HF

Kl. 14.00
Korte produktinformasjoner

 • Amgevita (adalimumab) s.c. ved Amgen
 • Yuflyma (adalimumab) s.c. ved Celltrion
 • Remsima (infliksimab) s.c. ved Celltrion

Kl. 14.15
Pause

Tema: Presentasjon av TNF BIO anbefalingen gjeldende fra 1. februar 2024
Denne delen er kun for helsepersonell som deltar fysisk, og vil ikke bli strømmet digitalt.

Kl. 14.30
Kort om TNF BIO anskaffelsene
Pål Rydstrøm, seniorrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Kl. 14.40
TNF BIO 2306 og utvikling gjennom 2023
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Kl. 14.50
TNF BIO 2406, anbefalinger
Spesialistgruppen og Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Kl. 15.10
Diskusjon med spesialistgruppen

Kl. 15.30
Avslutning
Tommy Juul Nielsen, divisjonsdirektør divisjon legemidler, Sykehusinnkjøp HF

Kl.15.40
Møteslutt

Målgruppe

 • Helsepersonell fra avdelinger innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi og avdelinger som behandler pasientgruppen.
 • Fagdirektører og andre representanter fra helseforetak og RHF-ene med interesse for fagområdet
 • Legemiddelkomitéer, sykehusfarmasøyter og rådgivere legemiddelinnkjøp
 • Avtalespesialister som behandler pasienter med betennelsessykdommer innen revmatologi, gastroenterologi og dermatolog

Pasientorganisasjoner kan melde på to deltagere.

Leverandører kan melde på to deltakere.

Det er begrenset antall plasser. Ansatte i helseforetak vil bli prioritert.

Deltakeravgift

HF og RHF-ansatte:

 • Opphold og måltider dekkes av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
 • Reiseutgifter dekkes av det enkelte helseforetak

Deltakere utenfor HF og RHF:

 • Alternativ 1, hele seminaret (dag 1, middag, overnatting og dag 2): kr 5.000,-
 • Alternativ 2, kun dag 1: kr 1.500,-
 • Alternativ 3, kun dag 2: kr 1.500,-

Leverandører kan delta på middagen.

Betingelser

 • Påmeldingsfrist er 3. januar 2024.
 • Påmeldingen er bindende.
 • Det er ingen seminaravgift for rådgivere legemiddelinnkjøp (LIS-kontakter) og ansatte i RHF/HF.
 • Du vil motta en bekreftelse kort tid etter at du trykker på «Send».
 • Hvis seminaret er fullbooket, vil du bli kontaktet.
 • Hvis du ikke melder deg av innen fristen eller ikke møter på seminaret vil du bli belastet for seminaravgift og overnatting. Dette gjelder også ansatte fra HF og RHF.

Strømming av arrangement

Dag 1: Onsdag 17. januar

Dag 2: Torsdag 18. januar