logo Sykehusinnkjøp

Konferanse

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidlers leverandørsamling

Samlingen arrangeres 1. april 2022 på Ingeniørenes Hus i Oslo. I tillegg sendes den direkte på våre nettsider.

Passert
1.
april
2022
  1. 01. apr. 2022, 09:00 - 14:45

Tid og sted

Når

  1. 01. apr. 2022, 09:00 - 14:45

Type arrangement

Konferanse

Arrangementet skulle opprinnelig bli arrangert tirsdag 14. desember 2021, men på grunn av økende covid-smitte og nye nasjonale smitteverntiltak ble møtet utsatt til 1. april 2022. Seminaret ble gjennomført på Ingeniørenes hus i Oslo.

Presentasjonen som ble brukt kan finnes her.

Påmelding

Påmelding er stengt.

Program 

09.00 Registrering
09.30 Velkommen.  Tommy Juhl Nielsen, divisjonsdirektør
10.00 Status strategi divisjon legemidler. Pål Rydstrøm, spesialrådgiver
10.30 Pause
10.45 Nytt fra Nye metoder, Iselin Dahlen Syversen, avdelingsleder Nye Metoder
11.30 Anskaffelsesplan 2022 og andre sentrale forhold fra avdeling anskaffelser. Nicolai Maric Bjørnæs, avdelingsleder anskaffelser

12.00 Lunsj

12.45

  • Blåresept på anbud. Erik Sagdahl, fagrådgiver
  • Mer og bedre pasientbehandling gjennom gode innkjøp av legemidler. Erik Sagdahl, fagrådgiver og Erik Hviding, fagrådgiver

13.10 Nytt fra juridisk avdeling. Guro Bøhm, fagleder juridisk avdeling
13.25 Miljø i anskaffelser. Laila Pagh-Skov, kvalitetsleder
13.40 Pause
14.00 Nasjonalt beredskapslager, forvaltning og sikkerhetslagre i anskaffelser. Quynh Le, Leder for nasjonalt beredskapslager, Sjukehusapoteka Vest HF og Eirik Sverrisson, prosjektleder 
14:20 Forvaltning og oppfølging av avtaler. Nikolai Riise, avdelingsleder forvaltning
14.45 Avslutning/Møteslutt - Tommy Juhl Nilsen