logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøps leverandørseminar for legemidler 2024

Det årlige leverandørseminaret til divisjon legemidler avholdes torsdag 14. mars 2024 på Gamle Logen i Oslo.

Passert
14.
mars
2024
 1. 14. mar. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 14. mar. 2024, 09:00 - 15:00

Hvor

Gamle Logen
Grev Wedels Plass 2
0151 Oslo

Frist for påmelding: 08. mar. 2024

Seminaret vil også bli strømmet (se lenke nederst på siden). Ved påmelding velger du om du deltar fysisk eller digitalt.

Velkommen skal du være.

Foreløpig program

09.00 Registrering

09.15 Velkommen

09.45 Nytt fra divisjon legemidler, avdeling anskaffelser, forvaltning, Nye metoder og juridisk

10.45 Legemiddelpris: Verdien av kunnskap – Prosjektleder, EUs PRIME-ROSE-prosjekt, Gro Live Fagereng

11.00 Pause

11.20 Prioriteringsmeldingen – et første frempek

 • Perspektiv – Forsker Hans Olav Melberg, UIO
  • Vurderinger av nytte og ressursbruk som grunnlag for prioriteringsbeslutninger avhenger av perspektivet man legger til grunn for analysene. Det skilles mellom et helsetjenesteperspektiv (som inkluderer nytte og ressursbruk i helsetjenesten) og et samfunnsperspektiv
 • Tilgang – Administrerende direktør Jan Frich, Diakonhjemmet sykehus
  • Tiltak knyttet til forholdet mellom nasjonale prioriteringsbeslutninger på gruppenivå (i system for Nye metoder og i ordningen for forhåndsgodkjent refusjon) og beslutninger om enkeltpasienters tilgang til disse metodene på individnivå
 • Åpenhet – Prof Ingrid Miljeteig, UIB
  • Ekspertgruppen skal vurdere konsekvenser av økt åpenhet for priser, og dersom det er hensiktsmessig, foreslå tiltak som kan styrke åpenhet og etterprøvbarhet i prioriteringsbeslutningene på systemnivå og kliniske beslutninger på individnivå

12.20 Lunsj

13.10 Hva betyr dette for oss?

 • Fagdirektør Bjørn Egil Vikse, Helse Vest RHF
 • Konstituert fagdirektør Andreas Stensvold, Sykehuset Østfold Kalnes
 • Direktør medisin og helsefag Ellen Pettersen, Sykehuset Innlandet

14.00 Pause

14.20 Miljø

 • Perspektiver tilknyttet miljø – Tord Dale, leder for bærekraft, Virke
 • Miljøkriterier i anskaffelser og sertifiseringer – Jennifer Wright, Head of environment and sustainability, Pfizer og Courtney Soulsby, Global director sustainability, BSI

14.50 Avslutning og oppsummering

Deltakeravgift

Pris: 450,- per deltaker for fysisk deltakelse, inkluderer servering.

Deltakelse digitalt er gratis.

Betingelser

 • Påmeldingsfrist er 8. mars 2024.
 • Påmeldingen er bindende.
 • Du vil motta en bekreftelse kort tid etter at du trykker på «Send».
 • Hvis seminaret er fullbooket, vil du bli kontaktet.
 • Hvis du ikke melder deg av innen fristen eller ikke møter på seminaret vil du bli belastet for seminaravgift.

Strømming av arrangement