logo

Renholdstjenester HMR - Volda og Ålesund sykehus

Avtalen gjelder fra 1. oktober 2021 til 30. september 2023. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av renholdstjenester for Volda og Ålesund Sykehus.

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1
Produkt/tjeneste
Leverandør: [Leverandørnavn]

Delkontrakt 2
Produkt/tjeneste
Leverandør 1: [Leverandørnavn]
Leverandør 2: [Leverandørnavn]
Leverandør 3: [Leverandørnavn]

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

DD. MÅNED ÅÅÅÅ
[ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

DD. MÅNED ÅÅÅÅ
[ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

[Dra inn blokker fra mappen "Blokker som gjenbrukes" -> "Kontaktpersoner" i ressursfeltet. Husk å stå i "Blokker"-fanen, hvis ikke vises ikke kontaktperson-blokkene. Fjern denne teksten.]

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 13.09.2023