logo Sykehusinnkjøp

Håndverkertjenester i Helse Møre og Romsdal

Avtalen gjelder fra 1. juli 2022 til 30. juni 2024, med mulighet for forlengelse 1+1 år.

Avtalen omfatter levering av håndverkertjenester for å dekke Helse Møre og Romsdals behov i forbindlse med drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen.

Avtalen dekker følgende områder:

Avtalen omfatter levering av håndverkertjenester for å dekke Helse Møre og Romsdals behov i forbindlse med drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen

 

Delkontrakt 1: Byggautomasjonarbeider

Byggautomasjonsarbeider Molde sjukehus:
Leverandør: iElektro AS, avtale 201667

Byggautomasjonsarbeider Ålesund sjukehus:
Leverandør: Johnson Controls Norway AS, avtale 201675

Byggautomasjonsarbeider Volda sjukehus:
Leverandør: GK Norge AS, avtale 201684

Byggautomasjonsarbeider Kristiansund sjukehus:
Leverandør: iElektro AS, avtale 201822Delkontrakt 2: Elektroarbeider 

Elektroarbeider Ålesund sjukehus:
Leverandør: Caverion Norge AS, avtale 201676


Elektroarbeider Volda sjukehus:
Leverandør: Tussa Installasjon AS, avtale 201677


Elektroarbeider Molde sjukehus:
Leverandør: iElektro AS, avtale 201710


Elektroarbeider Kristiansund sjukehus:
Leverandør: iElektro AS, avtale 201823

 

 

Delkontrakt 3: Malerarbeider

Malerarbeider Molde sjukehus:
Leverandør: Malermestrene BMV AS, avtale 201671


Malerarbeider Kristiansund sjukehus:
Leverandør: Jostein Skjetne AS, avtale 201683


Malerarbeider Ålesund sjukehus:
Leverandør:  Malermester Braute AS, avtale 201709


Malerarbeider Volda sjukehus:
Leverandør: Målar Olav AS, avtale 201711

 


Delkontrakt 4: Rørleggerarbeider

Rørleggerarbeider Kristiansund sjukehus:
Leverandør: Caverion Norge AS, avtale 201707


Rørleggerarbeider Molde sjukehus:
Leverandør: Foldal Rør AS, avtale 201712


Rørleggerarbeider Ålesund sjukehus:
Leverandør: Bravida Norge AS, avtale 201714

 
Rørleggerarbeider Volda sjukehus:
Leverandør: Brændes Rørleggerforretning AS, avtale 201715

 

Delkontrakt 5: Tømrer- og snekkerarbeider

Tømrer- og snekkerarbeid Molde sjukehus:
Leverandør: Angvik Grytnes Entreprenør AS, avtale 201716 

Tømrer- og snekkertjenester Ålesund sjukehus:
Parallelle rammeavtaler: 
Leverandør: Harang & Håndlykken AS, avtale 201720
Leverandør: MK Bygg AS, avtale 201721

Tømrer- og snekkertjenester Volda sjukehus:
Parallelle rammeavtaler:
Leverandør: Ivar Aambakk AS, avtale 201722
Leverandør: Recover AS, avtale 201723

Tømrer- og snekkertjenester Kristiansund sjukehus:
Leverandør: Angvik Grytnes Entreprenør AS, avtale 201750

 

Delkontrakt 6: Systeminnredning

Systeminnredning - Volda sjukehus:
Leverandør: Byggmontering Møre AS, avtale 202129


Systeminnredning - Ålesund sjukehus:
Leverandør: Byggmontering Møre AS, avtale 202130

 


Delkontrakt 7: Ventilasjonsarbeider 

Ventilasjonsarbeider Ålesund sjukehus:
Leverandør: GK Norge AS, avtale 201725


Ventilasjonsarbeider Volda sjukehus:
Leverandør: GK Norge AS, avtale201726


Ventilasjonsarbeider Kristiansund sjukehus:
Leverandør: GK Norge AS, avtale 201751

 
Ventilasjonsarbeider Molde sjukehus:
Leverandør: GK Norge AS, avtale 201975


Delkontrakt 8: Kjølearbeider 

Kjølearbeider Ålesund sjukehus:
Leverandør: GK Norge AS, avtale 201727


Kjølearbeider Volda sjukehus:
Leverandør: GK Norge AS, avtale 201828


Kjølearbeider Kristiansund sjukehus:
Leverandør: GK Norge AS, avtale 201824


Kjølearbeider Molde sjukehus:
Leverandør: GK Norge AS, avtale 201976Delkontrakt 9: Murarbeider 

Murerarbeider Ålesund sjukehus:
Leverandør: Backlund & Sønn AS, avtale 201729


Delkontrakt 10: Branntetting 

Branntetting Ålesund sjukehus:
Leverandør Firesafe AS, avtale 201730

 

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 


Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen. 

  Kristiansund 
  Angvik Grytnes Entreprenør AS (tømrer- og snekkerarbeid) 
  Kontaktperson: Øystein Angvik 
  Tlf: 90 79 35 42 
  E-post: oystein@angvikgrytnes.no 

  Caverion (rørleggerarbeider) 
  Kontaktperson: Frank Steen Jektvik 
  Tlf: 91 53 33 30 
  E-post: frank.jektvik@caverion.com 

  GK Inneklima (ventilasjonsarbeider) 
  Kontaktperson: Anne Sofie Holand 
  Tlf: 92 22 76 01 
  E-post: anne-sofie.holand@gk.no 

  GK Norge AAS (kjølearbeider) 
  Kontaktperson: Kristian Thorvik 
  Tlf: 92 66 92 77 
  E-post: kristian.roerstad-thorvik@gk.no 

  Ielektro AS (byggautomasjon og elektroarbeider) 
  Kontaktperson: Halvor Aas 
  Tlf: 95 74 73 70 
  E-post: halvor.aas@ielektro.no 
   
  Jostein Skjetne AS (malerarbeider) 
  Kontaktperson: Renate Dørdal 
  Tlf: 99 08 59 99 
  E-post: renate.dordal@skjetne.as 

  Molde 
   Angvik Grytnes Entreprenør AS (tømrer- og snekkerarbeid) 
  Kontaktperson: Øystein Angvik 
  Tlf: 90 79 35 42 
  E-post: oystein@angvikgrytnes.no 

  Foldal Rør AS (rørleggerarbeider) 
  Kontaktperson: Magne Foldal 
  Tlf: 92 66 27 94 
  E-post: magne@foldal.no 
   
  GK Inneklima (ventilasjonsarbeider) 
  Kontaktperson: Magne Hove 
  Tlf: 93 43 90 89  
  E-post: magne-emil.hove@gk.no 

  GK Norge AAS (kjølearbeider) 
  Kontaktperson: Kristian Thorvik 
  Tlf: 92 66 92 77 
  E-post: kristian.roerstad-thorvik@gk.no 

  Ielektro AS (byggautomasjon og elektroarbeider) 
  Kontaktperson: Halvor Aas 
  Tlf: 95 74 73 70 
  E-post: halvor.aas@ielektro.no 

  Malermestrene BMV AS (malerarbeider) 
  Kontaktperson: Harald Nilsen  
  Tlf: 93 08 69 90 
  E-post: hn@mbmv.no 
  Volda 

  Brændes Rørleggerforretning AS (rørleggerarbeider) 
  Kontaktperson: Jan Olav Brænde 
  Tlf: 91 38 59 55 
  E-post: jan@braendesror.no 

  Byggmontering Møre AS (systeminnredning) 
  Kontaktperson: Erling Svein Bjørdal 
  Tlf: 90 91 70 77 
  E-post: erling@byggmo.no 

  GK Norge AS (byggautomasjonsarbeider) 
  Kontaktperson: Bjørn-Kåre Rotnes 
  Tlf: 92 04 53 07 
  E-post: bjorn.rotnes@gk.no 

  GK Norge AS (kjølearbeider) 
  Kontaktperson: Kristian Thorvik 
  Tlf: 92 66 92 77 
  E-post: kristian.roerstad-thorvik@gk.no 

  GK Norge AS (ventilasjonsarbeider) 
  Kontaktperson: Ragnar Brevik 
  Tlf: 47 47 71 41 
  E-post: ragnar.brevik@gk.no 

  Ivar Aambakk AS (tømrer og snekkerarbeider) 
  Kontaktperson: Anders Digernes 
  Tlf: 91 36 74 04 
  E-post: anders.digernes@aambakk.no 

  Målar Olav AS (malerarbeider) 
  Kontaktperson: Petter Myklebust 
  Tlf: 70 04 90 60 
  E-post: malarola@online.no 

  Recover AS (tømrer og snekkerarbeider) 
  Kontaktperson: Lars Johan Sæbønes 
  Tlf: 90 99 24 12 
  E-post: lars.johan.saebones@recover.no 

  Tussa Installasjon AS (elektroarbeider) 
  Kontaktperson: Roger Bøstrand 
  Tlf: 90 95 64 13 
  E-post: roger.bostrand@tussa.no 
   
  Ålesund 
  Bravida Norge AS (rørleggerarbeider) 
  Kontaktperson: Ole Harald Vadseth 
  Tlf: 92 61 91 04 
  E-post: ole.vadseth@bravida.no 

  Byggmontering Møre AS (systeminnredning) 
  Kontaktperson: Erling Svein Bjørdal 
  Tlf: 90 91 70 77 
  E-post: erling@byggmo.no 

  Caverion Norge AS (elektroarbeider) 
  Kontaktperson: Christian Haugen 
  Tlf: 90 63 78 02 
  E-post: christian.haugen@caverion.com 

  Firesafe AS (branntetting) 
  Kontaktperson: Svein Erik Brandsegg 
  Tlf: 98 24 67 35 
  E-post: sveinerik.brandsegg@firesafe.no 

  GK Norge AS (kjølearbeider) 
  Kontaktperson: Kristian Thorvik 
  Tlf: 92 66 92 77 
  E-post: kristian.roerstad-thorvik@gk.no 

  GK Norge AS (ventilasjonsarbeider) 
  Kontaktperson: Ragnar Brevik 
  Tlf: 47 47 71 41 
  E-post: ragnar.brevik@gk.no 

  Harang og Håndlykken AS (tømrer- og snekkerarbeider) 
  Kontaktperson: Ole Bjørn Harang 
  Tlf: 95 14 53 85 
  E-post: post@treh.no 

  Johnson Controls Norway AS (byggautomasjonsarbeider) 
  Kontaktperson: Tor-Egil Strand 
  Tlf: 90 24 98 69 
  E-post: toregil.strand@jci.com 

  Malermester Braute (malerarbeider) 
  Kontaktperson: Kåre Johnny Braute 
  Tlf: 90 89 46 51 
  E-post: kjb@braute.no 

  MK Bygg AS (tømrer- og snekkerarbeider) 
  Kontaktperson: Jonatan Kjellberg  
  Tlf: 98 86 85 13 
  E-post: post@mkbygg.no 

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 03.11.2023