logo

Mikrobiologiske produkter til helseforetakene i Helse Midt-Norge-Del2

Avtalen gjelder fra 01.06.2023 til 31.05.2025. Den kan forlenges med 1 + 1 år.

Avtalen omfatter kjøp av mikrobiologiske produkter til helseforetakene i Helse Midt-Norge

Avtalen dekker følgende områder (leverandør/avtalenummer):

Delkontrakt 1
DEHYDRERTE MEDIER
Bionor Laboratories AS/202247
Montebello Diagnostics AS/202250
Nerliens Meszansky AS/202251
VWR International AS/202253

Delkontrakt 2
MEDIER FLYTENDE OG FRYSETØRRET
Bionor Laboratories AS/202247
Håtunalab AB/202248
Thermo Fisher Diagnostics AS/202252
VWR International AS/202253

Delkontrakt 3
HURTIG TESTER 
Abbott Rapid Diagnostics AS/202245
Aidian Oy v/Aidian Norge AS/202246
Kem-En-Tec Nordic/202249
Montebello Diagnostics AS/202250

Avtalene som er inngått er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Abbott Rapid Diagnostics AS/202245 
Guri Nilsen
Telefon: +47 908 41 539
E-post: guri.nilsen@abbott.com

Aidian Oy v/Aidian Norge AS/202246
Margrethe Anthonsen
Telefon:+47 410 05 747
E-post: margrethe.anthonsen@aidian.no

Bionor Laboratories AS/202247
Gunnar Flåten
Telefon: +47 913 16 479
E-post: gf@bionorlaboratories.com

Håtunalab AB/202248
Anna Nilsson
Telefon: +46 (0)70 55 17 304 
E-post: anna.nilsson@hatunalab.com

Kem-En-Tec Nordic/202249
Ulf Almlöf
Telefon: +46 18 149001
E-post: ua@kementec.com

Montebello Diagnostics AS/202250
Mika Søderberg
Telefon: +47 22 14 14 90
E-post: mika@montebello.no

Nerliens Meszansky AS/202251
Ann Elin Espeseth
Telefon: +47 991 65 525
E-post: ann.elin.espeseth@nmas.no

Thermo Fisher Diagnostics AS/202252
Bjørn Marius Fageraune
Telefon: +47 408 45 785
E-post: bjorn.fageraune@thermofisher.com

VWR International AS/202253 
Fredrik Bø Nilsen
Telefon: + 47 982 56 320
E-post: Fredrik.boe.nilsen@avantorsciences.com

 

prosjektleder og avtaleforvalter

avtaleforvalter

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 30.05.2023