logo Sykehusinnkjøp

Mikrobiologiske produkter til helseforetakene i Helse Midt-Norge-Del2

Avtalen gjelder fra 01.06.2023 til 31.05.2025. Den kan forlenges med 1 + 1 år.

Avtalen omfatter kjøp av mikrobiologiske produkter til helseforetakene i Helse Midt-Norge

Avtalen dekker følgende områder (leverandør/avtalenummer):

Delkontrakt 1
DEHYDRERTE MEDIER
Bionor Laboratories AS/202247
Montebello Diagnostics AS/202250
Nerliens Meszansky AS/202251
VWR International AS/202253

Delkontrakt 2
MEDIER FLYTENDE OG FRYSETØRRET
Bionor Laboratories AS/202247
Håtunalab AB/202248
Thermo Fisher Diagnostics AS/202252
VWR International AS/202253

Delkontrakt 3
HURTIG TESTER 
Abbott Rapid Diagnostics AS/202245
Aidian Oy v/Aidian Norge AS/202246
Kem-En-Tec Nordic/202249
Montebello Diagnostics AS/202250

Avtalene som er inngått er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Abbott Rapid Diagnostics AS/202245 
  Guri Nilsen
  Telefon: +47 908 41 539
  E-post: guri.nilsen@abbott.com

  Aidian Oy v/Aidian Norge AS/202246
  Margrethe Anthonsen
  Telefon:+47 410 05 747
  E-post: margrethe.anthonsen@aidian.no

  Bionor Laboratories AS/202247
  Gunnar Flåten
  Telefon: +47 913 16 479
  E-post: gf@bionorlaboratories.com

  Håtunalab AB/202248
  Anna Nilsson
  Telefon: +46 (0)70 55 17 304 
  E-post: anna.nilsson@hatunalab.com

  Kem-En-Tec Nordic/202249
  Ulf Almlöf
  Telefon: +46 18 149001
  E-post: ua@kementec.com

  Montebello Diagnostics AS/202250
  Mika Søderberg
  Telefon: +47 22 14 14 90
  E-post: mika@montebello.no

  Nerliens Meszansky AS/202251
  Ann Elin Espeseth
  Telefon: +47 991 65 525
  E-post: ann.elin.espeseth@nmas.no

  Thermo Fisher Diagnostics AS/202252
  Bjørn Marius Fageraune
  Telefon: +47 408 45 785
  E-post: bjorn.fageraune@thermofisher.com

  VWR International AS/202253 
  Fredrik Bø Nilsen
  Telefon: + 47 982 56 320
  E-post: Fredrik.boe.nilsen@avantorsciences.com

   

  prosjektleder og avtaleforvalter

  avtaleforvalter

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 30.05.2023