logo Sykehusinnkjøp

Kunstforvaltning St. Olavs Hospital HF

Avtalen gjelder fra 1. september 2022 til 1. september 2026.

Avtalen omfatter kjøp av kunstforvaltning

Avtalen dekker følgende områder:

Kunstforvaltning til St. Olavs Hospital HF
Leverandør: Kuve AS, avtale 201737

 

 

Helseforetaket kontakter leverandøren Kuve AS direkte via telefon og epost. Svartid er innen 12. timer.

Kuve AS merker og registrerer kunst. Dette legges inn i St. Olavs Hospitals eksisterende systemer for katalogisering, forvaltning og registrering.

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 10.11.2023