logo Sykehusinnkjøp

Matteleveranse til St. Olavs Hospital HF

Avtalen gjelder fra 1. september 2021 til 31. august 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger

Avtalen omfatter kjøp av matteleveranse til St. Olavs Hospital HF

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1
Dørmatter til St. Olavs Hospital HF
Leverandør: Nor Tekstil AS, avtale 201419

 

Matteservice er en abonnementsløsning. Når en matte er levert første gang, vil leverandøren skifte denne på fast, avtalt frekvens. 

   

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 10.11.2023