logo Sykehusinnkjøp

Regionalt lager Helse Midt-Norge

Avtalen gjelder fra 2. juni 2020 til 1. juni 2040. Den kan forlenges med 5 år om gangen opptil 1 ganger

Avtalen omfatter kjøp av regionalt lager Helse Midt-Norge

Avtalen dekker følgende områder: Anskaffelse av nytt regionalt lager på vegne av Helse Midt-Norge HF

Leverandør: Heimdal Logistikk Invest AS, avtale 201058

 

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 13.11.2023