logo Sykehusinnkjøp

Blodgassprøyter til helseforetakene i Helse Midt-Norge

Avtalen gjelder fra 01.09.2024 til 31.08.2026. Den kan forlenges med ytterligere 1+1 år.

Avtalen omfatter kjøp av blodgassprøyter til HMN.

Avtalen dekker følgende områder:

Timik AS/203271

Universelle blodgasspøryter uten kanyle

 • 1 ml
 • 3 ml

Universelle blodgassprøyter med kanyle:

 • 1 ml, 25G, 16mm
 • 3 ml  22G, 25mm

 

Triolab AS/203272

 • SafePICO blodgassprøyte uten kanyle
 • SafePICo blodgassprøyte med kanyle, 22G, 25mm

Avtalene er en eneavtale med en leverandør, og foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

DD. MÅNED ÅÅÅÅ
[ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

DD. MÅNED ÅÅÅÅ
[ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

  Timik AS – avtalenummer 203271
  Kontraktsansvarlig: Fredrik Dahlstrøm
  Tlf: 90 62 52 14
  E-post: Fredrik.dahlstrom@timik.no

  Triolab AS – avtalenummer 203272
  Kontraktsansvarlig: Gøran Lysø-Jakobsen
  Tlf: 93 46 43 37
  E-post:Goran.lyso.jakobsen@triolab.no

   

  Helseforetak
  Navn Navnesen
  E-post: navn.navnesen@domene.noe

  Helseforetak
  Navn Navnesen
  E-post: navn.navnesen@domene.noe

  Helseforetak
  Navn Navnesen
  E-post: navn.navnesen@domene.noe

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 09.07.2024