logo Sykehusinnkjøp

Vintervedlikehold Helse Nord-Trøndelag - Sykehuset Levanger

Avtalen gjelder fra 1. september 2023 til 30. september 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Maksimal sluttdato er 30. september 2027.

Avtalen omfatter kjøp av tjeneste Vintervedlikehold Helse Nord-Trøndelag - Sykehuset Levanger

Avtalen dekker følgende områder: Rammeavtale Tjeneste: Vintervedlikehold Helse Nord-Trøndelag - Sykehuset Levanger



Leverandør: FS Maskin AS, avtale nr 202415

 

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 28.09.2023