logo Sykehusinnkjøp

Kontroll, vedlikehold og service av håndslokkere og brannslangesystemer til St. Olavs hospital HF

Avtalen gjelder fra 1. mai 2024 til 30. april 2026. Den kan forlenges med ytterligere 1 år to ganger. Maksimal sluttdato er 30. april 2026.

Avtalen omfatter kjøp av kontroll, vedlikehold og service av håndslokkere og brannslangesystemer til St. Olavs hospital HF

Avtalen dekker følgende områder:

Kontroll, vedlikehold og service av håndslokkere og brannslangesystemer til St. Olavs hospital HF

 

SG Safety AS,  Avtale 203086

Avtalene er en eneavtale med en leverandør, og foretakene gjør bestillinger direkte til  leverandør. 

  Ole Christian Mathisen, 99712318, ole.christian.mathisen@sgsafety.no  

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 03.05.2024