logo Sykehusinnkjøp

Brannvernopplæring til St. Olavs hospital HF

Avtalen gjelder fra 1. januar 2023 til 31. desember 2026. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger

Avtalen omfatter kjøp av brannvernopplæring til St. Olavs hospital HF 

Avtalen dekker følgende områder:

Brannvernopplæring til St. Olavs Hospital HF
Leverandør: Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring (MINSO), avtale nr 202111

 

Avrop

Det er tre delkontrakter med tre kurs. Nettkurs skal være tilgjengelig for alle ansatte med. Evakuerings- og slokkeøvelser skal bestilles av fagressurser. Kursgjennomføringer skal planlegges i dialog med leverandør. Det ble gitt kurspakker pr 25-30 kursdeltaker. Det er en fordel hvis bestilling skal gjøres for 25-30 deltaker for praktiske kurs. 

 

Leveringsbetingelser:

Leverandøren gjennomfører kurs der deltakere jobber. Det er både Røros, Orkdal, Østmarka og Øya.

Kursgjennomføring skal være organisert av leverandøren. Men brukere kan ha dialog om hvordan man optimaliserer kurs på forskjellige lokasjoner.    

  Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring
  Vidar Wold, vidar@minso.no, +47 917 07 440 

   

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 16.11.2023