logo Sykehusinnkjøp

Drenasjesystem for pleura- og peritonealdrenasje

Avtalen gjelder fra 1. juli 2024 til 30. juni 2028.

Avtalen omfatter kjøp av komplett drenasjesystem (inkludert permanent dren) for langtids pleura- og peritonealdrenasje til hjemmebruk for kreftpasienter, til helseforetakene i Helse Midt-Norge og Helse Nord.

Det er inngått avtale med én leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  MERIT MEDICAL NORWAY AS  – avtalenummer 202967
  Kontraktsansvarlig: Tom-André Lyng
  Tlf: 922 18 010
  E-post: tomandre.lyng@merit.com

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 13.05.2024