logo Sykehusinnkjøp

Finansiering av eiendeler/utstyr til HMN og HSØ

Avtalen gjelder fra 5. desember 2022 til 4. desember 2024. Den kan forlenges med ytterligere ett år av gangen to ganger. Maksimal sluttdato er 4. desember 2026.

Avtalen omfatter finansiering av eiendeler/utstyr til HMN og HSØ

Avtalen dekker følgende områder:

(Leverandør/Avtalenummer)

DNB BANK ASA, avtale nr 202268

 

Avtalen gjelder følgende delkontrakter: 

 1. Medisinsk-teknisk utstyr, laboratorieutstyr og medisinsk grunnutstyr (MTU). 
 2. Kjøretøy. 
 3. Modulbygg og brakker (Modulbygg). 

 

Avtalen omfatter levering av leasing tjenester til Kunden som beskrevet i konkurransebestemmelsene. For det enkelte leieforhold skal det inngås en leieavtale i henhold til konkurransegrunnlagets Vedlegg 6 - Leieavtale – og vilkår.  

Helseforetakene har ikke anledning til å inngå leieavtaler som kan defineres som lån, og det forventes at leverandøren bidrar til å sikre at samtlige leieforhold inngått under denne rammeavtalen skal klassifiseres som leieavtaler. 

Hver Kunde forplikter seg ikke til å inngå leieavtaler for et bestemt volum innenfor den enkelte kategori i avtaleperioden. Den enkelte kunde forbeholder seg retten til å inngå leie/leasingavtaler direkte med utstyrsleverandør der det er åpnet for dette i den enkelte anskaffelse eller kontrakt og der betingelsene er bedre enn i rammeavtalen. 

Avtalen gjelder følgende delkontrakter: 

 1. Medisinsk-teknisk utstyr, laboratorieutstyr og medisinsk grunnutstyr (MTU). 
 2. Kjøretøy. 
 3. Modulbygg og brakker (Modulbygg). 

Hver delkontrakt skal anses som en selvstendig avtale slik at hver enkelt bestemmelse i Avtalen gjelder opp mot hver enkelt delkontrakt. 

.

  Senior Client Advisor

  Ulf.fjelldal@dnb.no

  414 80 876

   

  Kundeansvarlig LeaseWeb

  Lisbeth.aarmo@dnb.no

  975 05 124

   

  Senior Client Advisor

  Ina.boshag@dnb.no

  913 00 263

   

  Kundeansvarlig LeaseWeb

  Hanne.torjuul@dnb.no

  938 35 425

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 02.05.2024