logo Sykehusinnkjøp

Industrigulvarbeider St. Olavs hospital

Avtalen gjelder fra 1. januar 2023 til 31. desember 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av Industrigulvarbeider St. Olavs hospital

Avtalen dekker følgende områder:  

Rammeavtale på Industrigulvarbeider til St. Olavs Hospital inkludert materiell. Rammeavtale skal dekke behov i forbindelse med drift og vedlikehold, utvikling av bygningsmassen samt eventuelle nye prosjekter.

Rammeavtalen er gjeldende for Byggherrens eiendomsmasse og eventuelt innleid areal. Eiendomsmassen er hovedsakelig lokalisert i Trondheim og Orkanger.


Leverandør: Acrylicon Midt- og Vest-Norge, avtale 202045

 

Omfang
Det enkelte deloppdrag innenfor rammeavtalen vil bli nærmere spesifisert av Byggherre med hensyn til ytelser, ansvar og frister, og hvert deloppdrag må bestilles særskilt og skriftlig for å være bindende for Byggherren.


Avrop/bestilling
Bestillinger vil bli foretatt fra St. Olav Eiendom og St. Olavs hospital v/ St. Olav Driftsservice, og ihht mekanismene angitt i konkurransegrunnlaget. Oversikt over bestillingsfullmakt vedlegges kontrakten. 

Avrop kan gjøres av alle som byggherren har gitt fullmakt til å gjøre avrop. Dersom entreprenøren er usikker på om en person har fullmakt til å gjøre avrop, plikter han å undersøke med byggherren. Leverandøren plikter å levere de ytelser som omfattes av rammeavtalen etter forutgående avrop fra oppdragsgiver.

Avrop kan skje gjennom en ordinær henvendelse til leverandøren, eks. telefon eller e-post, men skal alltid være skriftlig før forpliktelse/bestilling.

Leverandøren skal så snart det er mulig – og senest innen to virkedager - bekrefte mottak av avrop eller forespørsel om prisoverslag/fastpristilbud. Bekreftelsen skal inneholde svar på når forespurt tilbakemelding er klar.

Alle bestillinger skal være skriftlig. Ved akutte tiltak, kan bestilling gjøres muntlig, men dokumenteres skriftlig ila 24 timer.

  Acrylicon Midt Og Vest Norge AS
  Kjell Remi Rønneber
  Telefon: +46287030
  E-post: rr@acrylicon.no

   

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 01.12.2023