logo

Kontroll av laboratorieventilasjon St. Olavs hospital HF

Avtalen gjelder fra 1. april 2023 til 31. mars 2027. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av kontroll av laboratorieventilasjon ved St. Olavs hospital HF

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1
Kontroll av laboratorieventilasjon avd. Trondheim 
Leverandør: Bryn Byggklima AS

Delkontrakt 2
Kontroll av laboratorieventilasjon avd. Orkdal 
Leverandør: Bryn Byggklima AS

Delkontrakt 3
Kontroll av laboratorieventilasjon avd. Røros 
Leverandør: Bryn Byggklima AS

Hvert enkelt helseforetak gjør avrop direkte til leverandør.

Bryn Byggklima AS
Caroline Dehn
Telefon: +47 979 57 112
E-post: caroline.dehn@brynbk.no

 

Geir Andre Pedersen

Avtaleforvalter

avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 16.11.2023