logo Sykehusinnkjøp

Matteleveranse til St. Olavs Hospital HF

Avtalen gjelder fra 1. september 2021 til 31. august 2025.

Avtalen omfatter kjøp av matteleveranse til St. Olavs Hospital HF

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1
Dørmatter til St. Olavs Hospital HF
Leverandør: Nor Tekstil AS, avtale 201419

 

Matteservice er en abonnementsløsning. Når en matte er levert første gang, vil leverandøren skifte denne på fast, avtalt frekvens. 

   

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 03.06.2024