logo Sykehusinnkjøp

Operasjonshansker

Avtalen gjelder fra 2. mars 2024 til 1. mars 2026. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av operasjonshansker til helseforetakene i Helse Midt-Norge. For delkontrakt 4 er det inngått parallelle rammeavtaler med rangering. 

Følgende delområder er på avtale (leverandør/avtalenummer):

Delkontrakt 1
Operasjonshanske enkel lateksfri 
Leverandør: Mediplast AS - avtalenummer 202712

Delkontrakt 2
Operasjonshanske enkel lateks 
Leverandør: Mediplast AS - avtalenummer 202712

Delkontrakt 3
Operasjonshanske indikerende og ytterhanske lateksfri 
Leverandør: Mölnlycke Health Care - Avtalenummer 202711

Delkontrakt 4
Operasjonshanske indikerende og ytterhanske lateks
Leverandør 1: Mölnlycke Health Care - Avtalenummer 202711 
Leverandør 2: Mediq AS - Atalenummer 202713

Avtalene med unntak av delkontrakt 4, er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

For delkontrakt 4 er det inngått rammeavtale med 2 leverandører. Leverandørene er rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandør er hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør vil kun skje når særskilte medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuell artikkel. 

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Mölnlycke Health Care AS
Jörund Estenstad
Telefon: 905 30 392
E-post: Jorund.Estenstad@molnlycke.com

Mediplast AS
Marit Vee Akselsen 
Telefon: 911 61 846
E-post: Marit.Vee.Akselsen@mediplast.com

Mediq Norge AS
Lars Stub Tveit 
Telefon: 412 16 700
E-post: lars.tveit@mediq.com

prosjektleder
avtaleforvalter

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

Sist oppdatert 23.01.2024